Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE307 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciler, - Sosyal beceri, sosyal yeterlilik kavramlarını açıklar. -Sosyal becerilerin ve sosyal uyumun değerlendirilmesinde kullanılan ölçme tekniklerini açıklar. - Sosyal beceri ve sosyal uyumu değerlendirmek için ölçme araçları geliştirir. - Doğrudan öğretim yöntemine dayalı sosyal beceri öğretim planı geliştirir. - Bilişsel süreç yaklaşımına dayalı sosyal beceri öğretim planı geliştirir. - Sosyal öykülerden yararlanarak sosyal beceri müdahale programı geliştirir. - Gömülü öğretimle sosyal beceri öğretim planı geliştirir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal beceri ve sosyal yeterlilik kavramlarına örnekler verir.
  2. Sosyal becerileri ve sosyal uyumu değerlendirmek için ölçme aracı geliştirir.
  3. Sosyal beceri öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine dayalı öğretim planları geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Avcıoğlu, H. (2001). İşitme Engelli Çocuklara Sosyal Becerilerin Öğretilmesinde İşbirlikçi Öğrenme Yaklaşımı İle Sunulan Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi.(Birinci Basım). Ankara: Kök Yayıncılık.
Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Çakır, S. (2006). Doğrudan Öğretim Yaklaşımının Zihin Engelli Öğrencilere Telefonla Uygun Şekilde Konuşma Sosyal Becerisini Kazandırmada Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çiftçi, İ. (2001). Zihinsel Engelli Bireyler için Hazırlanan Bilişsel Süreç Yaklaşımına Dyalı Sosyal Beceri Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Dağseven, D. (2008). Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Doğrudan Öğretim ve Bilişsel Süreç Yaklaşımları ile Yapılan Öğretimin Etkililiklerinin ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Vuran, S. (2018). (Ed.). Sosyal yeterliklerin geliştirilmesi. Anakara: Vize Yayıncılık.
Özdemir, S. (2012). Kaynastırma eğitiminde sosyal uyumun desteklenmesi (Supporting children’s social competency through inclusive education) Temel Eğitim Öğretmenleri İçin Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim. (Inclusive Education Practices for Classroom Teachers and Special Education) Editör: Ayşegül Ataman. Ankara: Vize yayınevi.
Ozdemir, S. (2010). Sosyal becerilerin ve sosyal uyumun desteklenilmesi (Suppporting social skills and social functioning of inclusive education students). Kaynastirma (Inclusion). Edited by Ibrahim H. Diken. Ankara: Pegem Akademi
Ozdemir, S. (2009). Sosyal öyküler: Otistik çocuklara yönelik bir sağaltım (Social Stories: An intervention technique for children with autism), Özel Eğitim Dergisi (Journal of Special Education), 8 (2), 49-62.
Sazak, E.P. (2018). (Ed.). Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi. Anakara: Pegem Akademi
Olçay Gül, S. (2013). Ailelerce sunulan sosyal öykülerin otizm spektrum bozukluğu olan ergenlerin sosyal becerilerine e
etkileri. Ankara: Eğiten Kitap
Kavale, K.A., Forness, S.R. ve Bender, B. (1987). Handbook of learning disabilities:Volume III methods and intervations. Boston Massachusetts: Little Brown and Company.
Maag, J.W. ve Webber, J. (1995). Promoting children’s social development in general education classrooms. Researcah in Developmental Disabilities, 39 (23), 13-20.
Mastropieri, M.A., ve Scruggs, T.E. (2004). The inclusive classroom strategies for effective
instruction (2nd ed.). Ohio: Merril Prenticwe Hall.
Margalit, M. (1993). Social skills and classroom behavior among adolecents with mild mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 97 (6), 685-691.
Matson, J. L., Rotatori, A. F., ve Helsel, W. J. (1983). Development of a rating scale to measure social skills in children: The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY). Behavioral Research and Theory, 21, 335-340.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, sosyal beceri, sosyal yeterlilik kavramlarını, sosyal becerilerde kullanılan ölçme tekniklerini ve sosyal beceri öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal beceri, sosyal yeterlilik ve sosyal yetersizlik kavramları, Sosyal yeterliliğin bileşenleri
2.Sosyal becerileri doğrudan ölçme teknikleri (Doğal gözlem, kontrol listeleri)
3.Sosyal becerileri dolaylı ölçme teknikleri (Görüşmeler, sosyometrik teknikler)
4.Sosyal becerileri dolaylı ölçme teknikleri (davranış derecelendirme ölçekleri, kendi kendini değerlendirme)
5.Sosyal becerilerin öğretiminde kullanılan yaklaşımlar
6.Doğrudan öğretim yöntemine göre sosyal beceri öğretim planı hazırlama
7.: Bilişsel süreç yaklaşımına göre sosyal beceri öğretim planı hazırlama
8.Vize
9.Sosyal öykülere dayalı müdahale programı hazırlama
10.Sosyal öykülere dayalı müdahale programı hazırlama
11.Sosyal beceri öğretiminde doğal öğretim yaklaşımları
12.Gömülü öğretime dayalı öğretim programı ve etkinlik çizelgesi hazırlama
13.Sosyal becerilerin kalıcılığı
14.Sosyal becerilerin genellenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Ev Ödevi8324
Toplam100