Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adayı yetersizlikten Etkilenen öğrencilerin tıp ve eğitim modellerine göre eğitim ortamlarına yerleştirilmesini açıklar. Kaba değerlendirme araçları geliştirir ve uygular. Ünite analizi yapar. Ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirir. Uzun dönemli, kısa dönemli ve öğretimsel amaç yazar. Beceri analizi yapar. Kavram analizi ve kavram öğretim planı yapar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan METİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bireyselleştirilmiş eğitim programıyla ilgili kavramları tanımlar.
  2. Bireyselleştirilmiş eğitim programını tanımlar
  3. Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlar
  4. Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı hazrılar
  5. Bireyselleştirilmiş geçiş hizmet planı hazırlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kavram Öğrenme ve Öğretme, Özyürek, M., Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1984, Ankara-Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Özyürek, M., Kök Yayıcılık, 2004, AnkaraA'dan Z'ye BEP Avcıoğlu, H., Vize Yayıncılık, 2015, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yetersizlikten etkilenen öğrencilerin tıp ve eğitim modellerine göre eğitim ortamlarına yerleştirilmesi, eğitsel değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim planı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramların açıklanması
2.Bireyselleştirilmiş eğitim programıyla ilgili tanımlamaların yapılması
3.Bireyselleştirilmiş eğitim programının ilkelerinin açıklanması
4.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin tanımlanması
5.Eğitsel performans düzeyi belirleme ve yazma
6.Uzun dönemli amaçların ve kısa dönemli amaçların oluşturulması,
7.Giriş davranışlarının belirlenmesi ve öğretimsel amaçların yazılması
8.Giriş davranışlarının belirlenmesi ve öğretimsel amaçların yazılması
9.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi
10.Bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanması
11.Bireyselleştirilmiş eğitim programının değerlendirilmesi
12.Bireyselleştirilmiş aile hizmet planının geliştirilmesi
13.Bireyselleştirilmiş geçiş hizmet planlarının tanımlanması
14.Bireyselleştirilmiş geçiş hizmet planlarının geliştirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım1420
Ev Ödevi1020
Toplam540
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Proje Sunma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü339
Örnek Vaka İncelemesi3618
Proje Sunma166
Ev Ödevi10220
Toplam102