Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE302 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere zihin engelli çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Dr. Meryem VURAL BATIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Aile eğitiminin temel amaçlarını açıklar.
  2. Ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerini tanımlar.
  3. Ailelerin gereksinimleri ve karşılanma yollarını tartışır.
  4. Davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumlarını planlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cavkaytar, A. Zihin Engellilere Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretiminde Bir Aile Eğitimi Programının Etkililiği Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999Varol,N. Aile Eğitimi, Kök Yayıncılık,2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Zihinsel engelli öğrenci ailelerinin geçirdiği uyum evreleri, ailelerin yasalardaki hak ve sorumlulukları, ailenin ebeveynlik rolüne yardım etme yolları, eğitsel değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlamaya ebeveynlerin katılımı, aile görüşme formunun hazırlanması, planlanmamış toplantılar, ilerleme toplantılar, eve ve gruba dayalı toplantılar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders programının tartışılması.
2.Aile Aile Eğitimi Engelli Çocukların Aileleri
3.Ailenin Özüre Uyum Süreci Engelli çocuğun tanılanmasıAilede ilk farkına varış Ailelerin tepkileriAilenin özüre uyum sürecinde sunulan psikolojik destek hizmetleri
4.Aile Okul Çocuk Çevre Toplum İlişkisi-EtkileşimiAile-Çocuk-Okul İlişkisi Öğretmen aile ilişkisi Aile-Çevre İlişkisi
5.Öğretmen aile ilişkisi ve iletişimi
6. Aile Eğitiminin Genel Amaçları Özel Eğitimde Aile Eğitiminin Amaçları Ailenin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi Bilgi Toplama Yöntemleri Aileden Alınacak Bilgiler Çocuktan Alınacak Bilgiler Okul ve Öğretmenden Alınacak Bilgiler Çevreden Alınacak Bilgiler Belirlenmesi
7.Ailelere sunulan hizmetler Aile Katılımı Temel kavramlar Katılım Türleri
8.Aile Eğitimi Yaklaşımları Anne-baba olarak anne babalar Gönüllüler olarak anne babalar Öğretici olarak anne babalar
9.Aile Eğitimi Programları Ev Merkezli Programlar Okul Merkezli Programlar Ev/Okul Merkezli Programlar Uzaktan Öğretim Programları
10.Vize Haftası
11.aile eğitim programının hazırlanıp uygulanması
12.aile eğitim programının hazırlanıp uygulanması
13.aile eğitim programının hazırlanıp uygulanması
14.Türkiye'de yapılan aile eğitim çalışmaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Bireysel Çalışma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı11717
Derse Katılım10220
Rapor Sunma11212
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi21530
Toplam100