Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZEGT302 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiye’de kaynaştırma uygulamalarını incelemek ve bu uygulamalara yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmaktır. Ders sürecinde yapılan uygulamalara yönelik rapor hazırlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, öğretim elemanı tarafından 573 sayılı KHK’de yer alan ekip, kurul ve birimlerin görevleri listelendikten sonra betimi verilmiş zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir öğrenci için BEP hazırlama sürecinde yer alan ekip, kurul ve birimlerin görevlerinin neler olduğunu yazar.
  2. Öğrenciler, öğretim elemanı tarafından BEP geliştirme süreci anlatıldıktan ve basamakları listelendikten sonra yetersizliğin değerlendirilmesi süreci sonucunda kaynaştırma uygulamasına yerleştirilmiş zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlar.
  3. Öğrenciler zihinsel yetersizliği olan kaynaştırılmış bir öğrenci için hazırladıkları öğretmen görüşmesini zihinsel engelli öğrencinin öğretmenlerine uygulayarak zihinsel yetersizliği olan öğrencinin yapabildiklerini kabaca belirler
  4. Öğrenciler zihinsel yetersizliği olan kaynaştırılmış bir öğrenci için matematik ve hayat bilgisi derslerinde hazırladıkları kontrol listesini uygulayarak zihinsel yetersizliği olan öğrencinin gereksinimlerini belirler
  5. Öğrenciler, öğretim elemanı tarafından zihinsel yetersizliği olan bir öğrencinin gereksinimlerinin önceliklerinin nasıl belirlenebileceği gösterildikten sonra kendi çalıştıkları zihinsel yetersizliği olan öğrenci için belirledikleri gereksinimlerinin öncelik sırasını yazar.
  6. Öğrenciler, UDA ve KDA yazmaya model olunduktan sonra zihinsel yetersizliği olan öğrencinin öncelikli gereksinimlerine dayalı olarak UDA ve KDA yazar. Öğrenciler, zihinsel yetersizliği olan öğrencinin matematik ve hayat bilgisi disiplin alanlarındaki giriş davranışını belirlemeye yönelik ayrıntılı değerlendirme materyalini hazırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Ankara: Gündüz eğitim yayıncılık.
Batu, S. E. (2000). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız Meslek Lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi. Editör: Gönül Akçamete, Ankara. Gürsel, O.(2003).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kaynaştırma-normalleştirme-bütünleştirme, destek hizmet kavramları, kaynaştırmanın tarihsel gelişimi, kaynaştırmanın yasal dayanakları, kaynaştırma ekibinin sorumlulukları, sosyal kabul, farklı yetersizliğe sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek özel eğitim hizmetleri, öğretim ve değerlendirme süreçlerini uyarlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders programının incelenmesi
2.İlköğretim okullarının yapı, işleyişi ve öğretim programları.
3.Destek Özel Eğitim Hizmetleri
4.Destek Özel Eğitim Hizmetleri
5.Kaynaştırma ortamlarındaki ekip çalışmaları
6.Kaynaştırma ortamındaki uyarlamalar
7.Ara sınav
8.Genel eğitim alanlarında içeriği belirleme
9.Genel eğitim alanlarında içeriği belirleme
10.Dünyada ve Türkiye'deki kaynaştırma uygulamaları
11.Dünyada ve Türkiye'deki kaynaştırma uygulamaları
12.Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar
13.Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri
14.Kaynaştırma uygulama raporlarının sunulması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik150
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor130
Final Sınavı için Bireysel Çalışma170
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
Rehberli Problem Çözümü41560
Takım/Grup Çalışması11010
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma11010
Toplam150