Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZEGT406 Rehberlik 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının, rehberlik ile ilgili temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Meryem VURAL BATIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Çağdaş eğitim sürecinde okul rehberlik hizmetlerinin önemini açıklayabilir.
  2. Rehberlik hizmet türlerini açıklayabilir.
  3. Eğitimde öğrencileri tanımanın gereğini kavrayabilir.
  4. Etkili okul rehberlik hizmetleri için gerekli planlamaları ve uygulamaları gerçekleştirebilir.
  5. Okullardaki mevcut rehberlik hizmetlerine ilişkin uygulamaları ve yasal düzenlemeleri açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Rehberlik- Betül Aydın
Rehberlik- Gürhan Can
Rehberlik- E. İ. Gazioğlu, Ş. İlgar
İlköğretimde Rehberlik- Yıldız Kuzgun
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri- Binnur Yeşilyaprak
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin amacı ve ilkeleri Psikolojik danışma ve rehberlikte başlıca hizmet türleri Okullardaki rehberlik servisi hizmetinin kapsamı Rehberlik hizmetlerinde Gelişimsel yaklaşım Kişisel rehberlik Eğitsel rehberlik Mesleki rehberlik Öğrenciyi tanıma teknikleri Örgüt ve personel Sınıf rehberlik programı hazırlama Özel eğitim ve rehberlik
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin amacı, tanışma, dersin gerekleri, ödevlendirme, dersin amacı
2.Öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin amacı ve ilkeleri
3. Psikolojik danışma ve rehberlikte başlıca hizmet türleri
4.Okullardaki rehberlik servisi hizmetinin kapsamı
5.Rehberlik hizmetlerinde Gelişimsel yaklaşım
6.Kişisel rehberlik
7.Eğitsel rehberlik
8.Mesleki rehberlik
9.Öğrenciyi tanıma teknikleri
10.Arasınav
11.Öğrenciyi tanıma teknikleri
12.Örgüt ve personel
13.Sınıf rehberlik programı hazırlama
14.özel eğitimde rehberlik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Takım/Grup Çalışması155
Alan Gezisi155
Rapor Hazırlama155
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14114
Ev Ödevi14114
Toplam125