Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OZAE101 Özel Eğitim 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Özel eğitimin tanınması, özel eğitim alanının bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların tanınması, özel eğitime muhtaç olma nedenlerinin bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların sınıflandırılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Meryem VURAL BATIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Özel eğitim ve temellerini tartışabilecektir.
  2. Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri tartışabilecektir.
  3. Ailede özel gereksinimli birey olması durumunda anne-baba, aile ve uzman ilişkisi ve ailede yaşanan duyguları sıralayabilecektir.
  4. Erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamaları betimleyebilecektir.
  5. Değişik yetersizlik türlerini tanımlayabilecektir.
  6. Değişik engel türlerinde nedenler, özellikler, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları tartışabilecektir.
  7. Etkili işbirliği kurma ve sürdürme ile ilgili temel ilkeleri tartışabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- “Özel Eğitime Giriş”Editör: Ayşegül Ataman 2- “Özel Eğitime Giriş” Yahya Özsoy, Mehmet Özyürek, Süleyman Eripek 3- “Özel Eğitime Giriş” Mitat Enç ve diğerleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Özel Eğitimin TemelleriYasa-yönetmelikler, gönderme süreci-tanılama süreci, RAM, değerlendirme Anne-babalar, aileler, özel gereksinimli olma durumu—aile uzman ilişkisi, ailede yaşananlarErken Çocukluk Özel EğitimiKaynaştırma ve Destek Özel Eğitim HizmetleriZihinsel YetersizlikÖğrenme Güçlükleri-ADHDOtizm Spektrum BozukluğuDuygusal ve Davranışsal Bozukluklarİletişim Bozukluklarıİşitme YetersizliğiGörme YetersizliğiFiziksel Yetersizlikler ve Seyrek Rastlanan BozukluklarÜstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin İşlenişi hakkında bilgilendirme, ödev dağılımlarıÖzel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim
2.Özel eğitimin tanımı, amacı, temel ilkeleri, sınıflandırma, yaygınlık, Engelliliği oluşturan nedenler, tanılama, eğitim ortamları
3.Zihinsel yetersizlik
4.Özgül öğrenme güçlüğü
5.Yaygın Gelişimsel Bozukluk-Otizm
6.Yaygın Gelişimsel Bozukluk-Otizm
7.Görme yetersizliği
8.İşitme yetersizliği
9.Dil ve konuşma bozukluğu
10.Arasınav
11.Duygu ve davranış bozukluğu Bedensel yetersizlikSüreğen hastalık
12.Üstün yeteneklilik
13.Kaynaştırma, tanımı, ilkeleri, yararları, engelleri, başarılı olması için şartları, karşılaşılan sorunlar
14.Kaynaştırmaya hazırlık çalışmaları, kaynaştırmanın yararları, ülkemizdeki kaynaştırma uyarlamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Tartışma14228
Takım/Grup Çalışması21122
Ev Ödevi10330
Toplam100