Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OZAE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğretmen adaylarından, ders sonunda: 1. Zihinsel yetersizliğin ve otizm spektrum bozukluğunun tanımı, nedenleri, görülme sıklığı ve sınıflandırılması hakkında bilgi verebilmeleri, 2. Zihinsel yetersizliğe ya da otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların gelişimsel özelliklerini açıklayabilmeleri, 3. Zihinsel yetersizliğe ya da otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların eğitim ve öğretim süreçlerini açıklayabilmeleri, 4. Zihinsel yetersizlik ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili gelişimsel açıdan uygun uygulamalar, tavsiye edilen uygulamalar, bilimsel dayanaklı uygulamalar ve en iyi uygulamaları tanımlayabilmeleri, 5. Zihinsel yetersizliği ya da otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ailelerin özellikleri ve geçtiği süreçleri açıklayabilmeleri, 6. Zihinsel yetersizliği ya da otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ve ailelerine karşı tutumları açıklayabilmeleri, 7. Zihinsel yetersizliği ya da otizm spektrum bozukluğu ile ilgili uluslararası düzeyde ve ülkemizde gerçekleştirilen yasal düzenlemeleri açıklayabilmeleri beklenir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Salih RAKAP
Öğrenme Çıktıları
  1. Zihinsel yetersizliğin ve otizm spektrum bozukluğunun tanımı, nedenleri, görülme sıklığı ve sınıflandırılması hakkında bilgi verebilme
  2. Zihinsel yetersizliğe ya da otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların gelişimsel özelliklerini açıklayabilme
  3. Zihinsel yetersizliğe ya da otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların eğitim ve öğretim süreçlerini açıklayabilme
  4. Zihinsel yetersizlik ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili gelişimsel açıdan uygun uygulamalar, tavsiye edilen uygulamalar, bilimsel dayanaklı uygulamalar ve en iyi uygulamaları tanımlayabilme
  5. Zihinsel yetersizliği ya da otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ailelerin özellikleri ve geçtiği süreçleri açıklayabilme
  6. Zihinsel yetersizliği ya da otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ve ailelerine karşı tutumları açıklayabilme
  7. Zihinsel yetersizliği ya da otizm spektrum bozukluğu ile ilgili uluslararası düzeyde ve ülkemizde gerçekleştirilen yasal düzenlemeleri açıklayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Diken, İ.H. & Bakkaloğlu, H. (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu. Ankara: Pegem Akademi.
Rakap, S. (Ed.). (2017a). Özel gereksinimli çocukların eğitimi (14. Baskıdan çeviri). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Rakap, S. (2017b). Özel eğitimde bilimsel dayanaklı uygulamalar. V. Aksoy (Ed.), Özel eğitim (pp. 1-33). Ankara: Pegem Akademi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, zihin yeyetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili temel kavramlar, zihin yetersizliğinin ve otizm spektrum bozukluğunun sınfılandırılması, nedenleri ve görülme sıklığı, bu özel gereksinime sahip olan çocukların tarama ve tanılanması, bu çocukların akademik ve akademik olmayan karakteristik özellikleri ile bu çocuklara sunulan eğitim hizmetleri ve ortamları, zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bilimsel dayanaklı uygulamalar, bu özel gereksinimlere sahip ailelerin özellikleri, bu özel gereksinimlere sahip çocuklara ve ailelerine karşı tutumlar, ailelelere sunulan hizmet ve destekler ile yasal haklar konuları işelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Zihin Engelliler ve Otizm Spektrum Bozukluğuna Giriş
2.Zihin Yetersizliği: Tanımı, Nedenleri, Yaygınlık Durumu ve Sınıflandırması
3.Zihin Yetersizliğine Sahip Bireylerin Özellikleri
4.Zihin Yetersizliği: Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
5.Zihin Yetersizliği olan Çocukların Eğitim ve Öğretim Süreci
6.Zihinsel Yetersizliği olan Çocukların Eğitiminde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar
7.Otizm Spektrum Bozukluğu: Tanımı, Nedenleri, Yaygınlık Durumu ve Sınıflandırması
8.Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bireylerin Özellikleri
9.Otizm Spektrum Bozukluğu: Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
10.Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocukların Eğitim ve Öğretim Süreci
11.Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocukların Eğitiminde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar
12.Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğunda Aileler ve Tutumlar
13.Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Haklar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı176
Quiz1224
Toplam364
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Quiz10330
Derse Katılım10550
Toplam100