Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlama ve disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimini inceleyebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. gör. Ayfer KESKİN
Öğrenme Çıktıları
  1. eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrayabilirler
  2. öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilir
  3. eğitimin felsefi, psikolojil, sosyal,ekonomik,politik ve huhkuksal temellerini tartışabilir
  4. eğitimde yeni yönelim ve yaklaşımları öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Saylan, N. (Edi). (2015). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yay
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi,eğitimin felsefi,sosyal,hukuki,psikolojik,ekonomik,politik temelleri,eğitim biliminin tarihsel gelişimi,21. yüzyılda eğitim biliminde yeni yönelimler,Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmen yetiştirme alnındaki uygulamalar ve gelişmeler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar
2.Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar
3.Eğitimin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve İşlevleri
4.Eğitimin Tarihsel Temelleri
5.Eğitimin Felsefi Temelleri
6.Eğitimin Sosyal Temelleri
7.Eğitimin Psikolojik Temelleri
8.Eğitimin Hukuksal Temelleri
9.ara sınav
10.Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı Ve Özellikleri
11.Eğitimin Ekonomik Temelleri
12.Eğitimin Politik Temelleri
13.Eğitim Biliminde Araştırma YöntemleriEğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler
14.final sınavı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı13535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam75