Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM105 Kimya I 927006 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı madde, atomun yapısı, moleküller, bileşikler ve kimyasal reaksiyon türleri, maddenin halleri, kimyasal bağlar ve molekül şekilleri hakkında bilgi verme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sevim Alışır
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler periyodik tabloda yer alan elementlerin genel olarak özelliklerini tanımlar Bir kimyasal reaksiyonu yazar ve denkleştirir.
  2. Teorik bilgileri laboratuvarda, grup çalışması yaparak pekiştirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Petrucci Genel Kimya 1 (İlkeler ve Modern Uygulamalar) (çeviri editörleri: Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy)[2] Raymond Chang, Genel kimya Temel Kavramlar, Palme yayıncılık[3] C.E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyası, cilt 1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Madde ve enerji, maddenin yapısı, atomun yapısı. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, periyodik sistem, maddenin fiziksel halleri, kimyasal bağlar ve stokiyometri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, Bileşikler, Karışımlar, Bileşiklerin Adlandırılması
2.Atom teorileri, atom altı parçacıklar, elementlerin atom kütleleri Saf maddelerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
3.Mol Kavramı, Bileşiklerin Molekül ve En Basit Formüllerinin Belirlenmesi, İnorganik ve organik bileşiklerin adlandırılması En basit formülün bulunması (MgO )
4.Kimyasal tepkimeler in yazılarak denkleştirilmesi, stokiyometri, Sınırlayıcı Reaktifin Belirlenmesi, Reaksiyon Verimi, Yanma Analizi Hidrattaki Su Tayini
5.Gazların özellikleri, basit gaz yasaları, ideal gaz denkleminin türetilmesi ve uygulamaları, gaz karışımları, Dalton kısmı basınçlar yasası, gazların difüzyonu, gerçek gazlar Gazların difüzyonu
6.Tepkime ısısı ve kalorimetri, tepkime ısısı, Hess yasası, standart oluşum entalpisi
7.Işık ve maddenin etkileşimi, Atom spektrumları, Bohr Atom modeli ve eksikleri, uyarılma enerjisinin hesaplanması
8.Kuantum Kuramı, Kuatum sayıları, elektron dağılımı, periyodik tablo ve elementlerin periyodik tablodaki yerlerinin bulunması
9.ARASINAV
10.Metallerin ve ametallerin genel özellikleri, atomların ve iyonların yarıçap değişimi, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler Manyetik özelliklerin belirlenmesi
11.Kimyasal Bağlar (İyonik, kovalent ve metalik bağların oluşumu ve genel özellikleri) İyonik katılar ve kovalent katıların çözünürlüğü
12.Elektronegatiflik, Kimysasal Bağlarda İyonik ve Kovalent Karakter, Lewis yapılarının yazılması, formal yük ve rezonans, molekül geometrisi (VSEPR)
13.Değerlik bağ teorisi, HibritleşmeKatlı kovalent bağların oluşumu ( sigma ve pi bağları)
14.Molekül orbital teorisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz125
Rapor Hazırlama125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz313
Derse Katılım14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Rapor6424
Laboratuvar Sınavı122
Toplam128