Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM106 Kimya II 927006 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimya ile ilgili temel prensipleri ve kuralları anlatmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sevim Alışır
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci farklı malzeme grupları arasındaki etkileşimleri tanımlar. Genel mekanik özellikleri hakkında bilgi verir.
  2. Grup çalışması ile öğrendiklerini pekiştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Petrucci, Harwood, Herring, Genel Kimya 1 ve 2, Palme yayıncılık.2. C.E.Mortimer, Modern Üniversite Kimyası Cilt 1 ve 2
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sıvı ve Katılar: Moleküller arası kuvvetler, sıvı yapısı, viskozite, yüzey gerilimi, katı yapısı, katıların sınıflandırılması, bir sıvının vizkozitesi, Katı ve sıvıların genel özellikleri, kristal yapıları ve yapı aydınlatma teknikleri,Kimyasal kinetiğin temel prensipleri ve reaksiyon hızlarının belirlenmesi, hız mertebesini belirlenmesi,Termodinamik, Kimyasal denge ve dengeye etkileyen faktörler, denge sabitinin belirlenmesiÇözünürlük dengeleriAsit-baz, pH, titrasyon, nötralleşme Asit baz dengeleriRedoks (yükseltgenme-indirgenme) reaksiyonlarıElektro kimya, pil ve korozyon konularını içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Moleküller arası çekim kuvvetleri ve bunların malzemenin özellikleri üzerine etkisi
2.Sıvılar ve özellikleri: Buharlaşma entalpisi, buhar basıncı, viskozite, yüzey gerilimi, kaynama noktası
3.Katılar ve özellikleri: Amorf ve kristal katılar, aralarındaki farklar, kKristal katıların yapısıİyonik ve metalik kristaller ve mekanik özelliklerKristal yapının belirlenmesi, Bragg yasası
4.Çözeltiler ve Derişim Birimleri: Ağarlıkca, Hacimce yüzde, Molarite, molalite kavramlarının tanımı ve örnek problerle çözelti konsantrasyonunun belirlenmesi, Belirli konsantrasyondaki çözeltilerin hazırlanması
5. Çözeltiler- kolligatif özellikler: Buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve osmatik basınç kavramlarının tanımı ve örnek problemlerle uygulanması
6.Kimyasal kinetiğin temel prensipleri ve reaksiyon hızlarının belirlenmesi, hız mertebesini belirlenmesi,
7.Termodinamik, Kimyasal denge ve dengeye etkileyen faktörler, denge sabitinin belirlenmesiTermodinamiğin 1. kanunu (giriş, system, çevre, iş, ısı, iç enerji, enerjinin korunumu, entalpi)
8.Termodinamiğin 2. kanunu (entropi, proseslerde entropi değişmesi)Termodinamiğin 3. kanunu (Gibbs serbest enerjisi)
9.Arasınav
10.Kimyasal denge: dengenin tanımı, denge sabiti Le-Chatelier prensibi, dış şartlar ve denge.
11.Çözünürlük dengeleri
12.Asit-baz tanımları, pH, titrasyon, nötralleşme kavramları, kuvvetli ve zayıf asit- bazlar Asit baz dengeleri
13.Redoks (yükseltgenme-indirgenme) reaksiyonları
14.Elektro kimya, pil ve korozyon konularını içerir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Laboratuvar150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Deney6212
Rapor Hazırlama6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Deney Sonrası Quiz6212
Toplam125