Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM409 İş Hukuku 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, çalışma yaşamlarında işçi-işveren ilişkilerini, çalışma koşullarını ve özellikle 4857 sayılı İş Kanunu'nu anlatmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cüneyt MUMCU
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel hukuk bilgisini alır.
  2. İş Hukuku'nun temel bilgilerini öğrenir.
  3. Bireysel İş Hukuku ve sözleşme konusunda bilgi sahibi olur.
  4. Çalışma koşulları ve 4857 sayılı yasanın içeriğini anlar.
  5. Toplu İş Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi konularını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Demircioğlu, Tankut v.d., İş Hukuku, Beta Yayınları, 2013
2. Cüneyt Mumcu, Yayınlanmamış Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hukukun Genel Bilgileri
2.İş Hukukunun Konusu, İçeriği, Kaynakları ve Özellikleri
3.Bireysel İş Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği
4.Çalışma Süreleri
5.Dinlenme Süreleri
6.Ücret
7.Sözleşmenin Sona Ermesi
8.Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
9.Arasınav
10.Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği
11.Sendika
12.Toplu İş Görüşmeleri
13.Toplu İş Uyuşmazlıkları
14.Grev-Lokavt
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13226
Toplam74