Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBFİZ114 Fizik II 927006 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşırlığını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Elektrik ve manyetizma konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilir.
  2. Elektrik ve manyetizma konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak, mühendislik ve ileri fizik problemlerini modeller ve çözer.
  3. Elektrik ve manyetizma konularının fiziğin diğer alanları ile ilgisini,bunlarla bağıntılı olarak yaşadığımız evreni, güncel uygulamaları anlar, yorum yapar ve açıklar.
  4. Elektrik ve manyetizma konularına dayananan ileri düzey derslere temel oluşturacak bilgi ve analitik düşünme yetisine sahiptir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Fizik I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. SERWAY, Fen ve Mühendislik için Fizik II, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık.2. Temel Fizik, Yayına hazırlayan: Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayınevi.3. Fiziğin Temelleri, Çeviri: Cengiz Yalçın, Savaş Yayınları.4. Fen Bilimleri ve Mühendisler için Fizik, Editör: Gülsen Önengüt, Akademi Yayıncılık.5. Fen ve Mühendislik için Fizik (Schaum serisi), Çeviri Editörü: Esra Yıldız, Erol Kurt, H. Hilal Kurt, Nobel Yayınevi.6. Üniversite Fiziği, Çevirenler: Hilmi Ünlü, Ahmet T. Giz, M. Ö. Hortaçsu, Nazmi Postacıoğlu, Selçuk Aktürk, Pearson Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Elektrik Alanlar, Gauss Yasası,, Elektrik Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası, İndüktans ve Alternatif Akım Devreleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yük ve madde, Elektrik alanlar Gruplandırma, Deney aletlerinin tanıtımı
2.Gauss Yasası Alternatif Akım Frekansının Ölçülmesi
3.Elektriksel Potansiyel Ohm Kanunu ve Wheatstone Köprüsü
4.Sığa ve Dielektrikler Kondansatörün bir direnç üzerinden dolup boşalması
5.Akım ve Direnç Grafik Metodu ile direnç ve Elektromotor Kuvveti Ölçümleri
6.Uygulama Rezonans Devreleri
7.Arasınav Arasınav
8.Doğru Akım Devreleri Isının elektriksel ve Mekanik eşdeğeri
9.Manyetik Alanlar Kirchhoff Kuralları ve Üreteçlerin Seri/Paralel Bağlanması
10.Manyetik Alan Kaynakları Manyetik İndüksiyon
11.Faraday Yasası Bir Bobinin Manyetik Alanı
12.İndüktans Transformatör
13.Alternatif Akım Devreleri Telafi Deneyi I
14.Uygulama Telafi Deneyi II
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1320
Bireysel Çalışma1313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma912
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma412
Ev Ödevi1313
Toplam784
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav16060
Final Sınavı19090
Toplam150