Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM208 Faz Diyagramları 927006 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere faz diyagramlarını tanıtarak, iki bileşenli alaşımlara ilişkin faz analizleri yapmayı öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sevim ALIŞIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde Faz denge diyagramları neden ve nasıl kullanılır sorusuna cevap verir. Ortam koşulları (sıcaklık, basınç ve bileşim) değiştikçe farklı mekanik özellikler sergileyen fazlar oluştuğunu bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Derste kaynak olarak Prof. Dr. Süleyman Gündüz' ün "Metalurjide Faz Diyagramları" adlı kitabı kullanılmaktadır.Bunun dışında; 1. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Prof. Dr. Temel Savaşkan2. Doç Dr. Hüseyin Uzun, Prof. Dr. Fehim Fındık, Prof. Dr. Serdar Salman, “Malzeme Biliminin Temelleri”, Değişim Yayınları, 2008 .3. Doç. Dr. Ahmet Karaaslan, “Mühendislik Alaşımları İçin Faz Diyagramları”, Literatür Yayınları, 2010.4. Prof. Dr. Kaşif Onaran, “Malzeme Bilimi”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000.5. Donald R Askeland, The Science Engineering of Materials third edition, University of Missouri-Rolla, “Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri cilt 1 ve 2”, 3. baskı,Çeviri: Mehmet Erdoğan, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.6. Yrd.Doç. Dr. Hayri Ün, Ders Notları, Pamukkale Üniversitesi, 2007.7. Yıldız Teknik Üniversitesi, Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Metaller kristal örgüleri, Alaşımların oluşumu, Tek Bileşenli Sistemlerin Faz Diyagramları: İki Bileşenli Sistemlerin Faz Diyagramları; İki bileşenli denge diyagramlarında sıvıların katılaşması, saf metallerin ve alaşımların Faz Denge Diyagramlarının hazırlanması, Demir-karbon faz diyagramı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Metal ve Alaşımların Yapısı, Hume Rothery Kuralları
2.Katılaşma süreçleri (Katılaşma termodinamiği,Homojen ve heterojen çekirdeklenme,düzlemsel ve dendritik(dallantılı)büyüme)
3.Faz diyagramlarına giriş, mikro yapı, faz, denge koşulları (Sistem, Bileşen ve Faz Dengesinin Tanımı)
4.Faz diyagramlarından elde edilebilecek veriler. Çözeltilere ilişkin bazı kavramlar, katı çözelti, çözünürlük, fazlar ve eriyebilirlik.
5.Tek bileşenli sistemlerin faz diyagramları, allotropi(polimorfizm)
6.Sıcaklık -zaman grafiklerinden(soğuma eğrilerinden) faz diyagramlarının oluşturulması
7.Katı ve sıvı durumunda her oranda çözünen iki komponentli sistemde soğuma eğrileri ve faz diyagramı, dengedeki fazların belirlenmesi
8.Gibbs faz kuralı, serbestlik derecesiBağ kuralı ve terazi(kaldıraç) kuralı ile faz miktalarının ve içeriğinin belirlenmesi
9.Arasınav
10.Katı fazda kısmen çözünen yada hiç çözünmeyen ikili sistemlerin faz diyagramları
11.Ötektik,Peritektik, monotektik ve sintektik dönüşümKatı-Katı faz dönüşümleri, Metallerarası fazlar ve bileşikler
12.Demir- karbon faz diyagramıı
13.Çeliklerin Isıl işlemleriIsıl işlemlerde faz diyagramlarının kullanılması
14.Üç Bileşenli Sistemler, Eşsıcaklık Kesitleri ve Düşey Kesitler, Üçlü alaşımları katılaşması ve Levye Kuralının Uygulanması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Derse Katılım1420
Toplam360
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14114
Soru-Yanıt14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam99