Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM301 Malzemelerin Mekanik Davranışı 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin malzemelerin iç yapısal özellikleri ile şekil değişimi davranışları arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmeleri için gerekli bilgiyi kazandırmak, Öğrencilere literatürdeki verilerden yararlanarak malzemelerin yorulma, kırılma davranışlarını belirleyebilme ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisini kazandırmak, Malzemelerin yüksek sıcaklıklardaki davranışlarını öğrenciye tanıtmak ve tasarım becerisini geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Malzemelerin kimyasal yapılarına dayanarak mekanik dayanımları ve süneklikleri arasında ilişki kurabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı:
Malzemelerin Yapısı ve Mekanik Davranışları, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ve Prof. Dr. Sabri Kayalı İTÜ KimyaMetalurji Fakültesi, Ofset Atölyesi, İstanbul 1986
Önerilen diğer kaynaklar:
1. https://muhendishane.org/derslik/mekanik-dersleri/
2. Ashby, M.F., Jones, D.R.H. (1983). Engineering Materials, An Introduction to their Properties and Applications, Pergamon Press, Oxford,
3. Dieter, G.E. (1988). Mechanical Metallurgy, McGraw Hill Book Company, London.
4. Meyers, M.A., Chawla, K.K. (1984). Mechanical Metallurgy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Atomik Bağ ve Kristal Yapı; Kristal Yapılarda Elastik Davranış; Kırılma Mekaniğinin Temelleri; Malzemelerin Kırılma Mukavemeti; Kristal Yapılarda Plastik Deformasyon; Sürünme; Yorulma; Malzemelerde Mukavemet ve Tokluğun Artırılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Gerilme ve birim şekil değiştirmenin tanımları, Poission oranı, Elastik ve plastik şekil değişimi
2.Elastik ve plastik deformasyonda gerilme-birim şekil değiştirme ilişkileri (Hook Kanunu ve Holloman denklemi), mukavemet hipotezleri (Tresca ve Von Mises Hipotezi)
3.Malzemelerin yapısını oluşturan etkileşimler (kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimler)
4.Katılarda atomik düzenlenme, Kristal ve amorf yapılar, kristal örgü hataları
5.Kristal yapılı malzemelerin teorik mukavemetleri, dislokasyonların ve dislokasyon genişliğinin mukavemet üzerine etkisi (Peierls), plastik deformasyon mekanizmaları
6.Mukavemet artırma yöntemleri (Alaşımlandırma, deformasyon sertleşmesi, Çökelme sertleştirmesi), çok taneli yapılarda tane büyüklüğünün akma mukavemetine etkisi (Hall-Petch)
7.Sürekli ve süreksiz akma gösteren malzemelerin gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri, lüders bantları, statik ve dinamik gerinim yaşlanması, Plastik kararsızlık (considere kriteri), deformasyon sertleşmesi üssü değerinin belirlenmesi ve önemi
8.Gerilme -birim şekil değiştirme eğrisine etki eden unsurlar, deformasyon hızının etkisi, Malzemelerin sertliği
9.ARASINAV
10.Kırılma tipleri, çatlaksız ve çatlaklı malzemede maksimum kırılma mukavemeti, gerilme yoğunlaşması, sıcaklığın kırılmaya etkisi, darbe deneyi, Kırılma tokluğu (Irwin ve Griffith Teorisi)
11.Yorulma tanımı, wöhler diyagramları, yorulma dayanım sınırı, yorulma türleri ve yorulma ömrüne etki eden faktörler
12.Sürünme testi, sürünme eğrileri, sürünmeye gerilmenin ve sıcaklığın etkisi
13.Sürünme tipleri, sürünme ömrüne sıcaklığın etkisi, sürünmeye dirençli malzemelerin dizaynı
14.Excel de deneysel verileri kullanarak grafik çizme ile ilgili uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü717
Problem Çözümü14114
Soru-Yanıt717
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam131