Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM311 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mühendislik uygulamalarında istatistiğin yeri ve önemini tanıtmak. Öğrenciye olasılık ve istatistikle ilgili bazı temel terimler ve kavramları vermek ve mühendislikte yapılan modelleme ve karar verme tekniklerinde uygulama becerisi kazandırmak. Mühendislikte modelleme ve karar verme tekniklerini uygulamak için gereksinim olan olasılık ve istatistik bilgisini kullanma yeteneğini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Fakülte Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, malzeme mühendisliğinin temel konularında problemleri çözmek, verileri analiz etmek ve değerlendirebilmek için gerekli olan temel istatistiksel metotlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  2. Belirsizliğin söz konusu olduğu ortamlarda karar verme aracı olarak uygun istatistiksel tekniği kullanabilme becerisi kazanır.
  3. Olasılıksal dağılımların ve ihtimal hesapları yapılması, verilerin regresyon ve korelasyon analizi yöntemlerinin mühendislik bilimlerine uygulanabilmesi, sonuçların irdelenmesi ve yorumu konularında bilgi ve beceri kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Douglas C. Montgomery, G. C. Runger, N.F.Hubele,Çeviri Editörü: C. Özkan, " Mühendislik İstatistiği", Palme Yayıncılık,2017.Mühendisler İçin İstatistik, Mehmetçik BAYAZIT ve E. Beyhan YEĞEN OĞUZ, Birsen Yayınevi, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğin tanımı, temel olasılık ve istatistik kavramları, istatistik analiz, mühendislik için temel istatistik esaslar, olasılık dağılışları, istatistiksel yorumlama, tahminleme, hipotez testleri, varyans analizi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu regresyon ve korelasyon, deney tasarımı, parametrik olmayan istatistik, malzeme güvenliğinde istatistik dağılımlar, belirsizlik hesaplamaları, uygulamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiğin tanımı, temel olasılık ve istatistik kavramları
2.İstatistik analiz, mühendislik için temel istatistik esasları
3.İstatistiksel yorumlama, tahminleme, hipotez testleri, varyans analizi
4.Verilerin grafiksel gösterimi
5.Frekans tablosu oluşturma
6.Ortalamalar
7.Değişkenlik ve dağılım ölçüleri
8.Arasınav
9.Deney tasarımı
10.Olasılık dağılımları
11.Olasılık dağılımları
12.Hipotez testleri
13.Basit regresyon ve korelasyon, en küçük kareler, parametre tahmini, belirlilik katsayısı
14.Belirsizlik hesaplamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ev Ödevi14228
Toplam74