Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM304 Seramik Malzemeler 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Seramik malzemelerle ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
  1. Seramik malzemelerin üretim süreçlerini öğrenmek
  2. Seramik malzemelerin kristal yapıları hakkında bilgi edinmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı/Diğer Materyal : D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, II.Edition, Marcel Dekker, New York, 1992,W.D. Kingery, H.K. Bovven, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, II.Edition, John Wiley&Sons, New York, 1976,W.E. Lee, W.M. Rainforth, Ceramic Microstructures, Chapman&Hall, London, 1994,W. Salmang und H.Scholze: Keramik. (Teil I &II) Springer Verlag. Berlin. 1992.A.E. Geçkinli, İleri Teknoloji Malzemeleri, İTÜ Yayın No. 1454, İstanbul, 1992.M. Barsoum,. Fundamentals of Ceramics, McGraw-Hill, New York, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Seramik malzemelere giriş. Seramiklerin türleri. Geleneksel seramikler, ileri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari. Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri. Doğal ve sentetik hammaddelerin türleri ve özellikleri. Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri. Hammadde proses işlemleri. Sentetik seramik tozlar. Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri. Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri. Bünye ve sır formül hesapları. Seramiklerde kurutmanin prensipleri ve teknolojileri. Sinterleme. Toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri. Seramik fırınları. Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Seramik malzemelere giriş - -
2.Seramiklerin türleri - -
3.Geleneksel seramikler - -
4.İleri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari - -
5.Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri - -
6.Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri - -
7.Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri - -
8.Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri - -
9.Ara Sınav
10.Sinterleme ve toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri -- -
11. Sinterleme ve toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri
12.Seramik fırınları
13.Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar
14.Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Ev Ödevi5525
Toplam125