Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme, bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme, bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme, araştırma raporu hazırlamayı öğrenme, bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.
  2. Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini açıklar.
  3. Bilimsel metinleri okur ve veri analizi yapabilir.
  4. Araştırma raporu hazırlayabilir.
  5. Bilimsel etik konularına hakim olur ve etik dışı davranışları önleyici tutum izler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Dursun Kırbaş, Dr. Filiz Ekim Çevik. Bilimsel araştırma yöntemleri ve araştırma etiği. Nobel tıp kitapeviŞener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz. Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar”, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129,TÜBİTAK MATBAASI, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma yöntemleri
2.Etik kavramı
3.Bilimsel araştırmada temel etik ilkeler
4.Bilimsel araştırmada karşımıza çıkan etik sorunlar
5.Bilimsel araştırma yöntemleri
6.Bilimsel araştırmada planlama
7.Bilimsel araştırmada hipotez ve amaçlar
8.Ara sınav
9.Bilimsel bilgiye erişim ve veritabanları
10.Bilimsel veri toplama ve ölçme yöntemleri
11.Geçerlik ve güvenirlik kavramları
12.Araştırma raporu hazırlama ve araştırma metotları
13.Makale yazımında temel kurallar
14.Makale yazımında örnekler
15.Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma13226
Performans326
Sözlü Sınav5315
Ev Ödevi5210
Toplam150