Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBETZ Tez 927001 2 3 30
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
  2. Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
  3. Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
  4. Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
  5. Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
  6. Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KurallarıBilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, Day, R, 2000, TUBİTAK.Tez konusu ile ilgili yayınlanmış kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Beden eğitimi ve spor alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, Çalışılacak tez konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması, Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması, Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması, Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması, Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez danışmanının belirleyeceği konular
2.Tez danışmanının belirleyeceği konular
3.Tez danışmanının belirleyeceği konular
4.Tez danışmanının belirleyeceği konular
5.Tez danışmanının belirleyeceği konular
6.Tez danışmanının belirleyeceği konular
7.Tez danışmanının belirleyeceği konular
8.Tez danışmanının belirleyeceği konular
9.Tez danışmanının belirleyeceği konular
10.Tez danışmanının belirleyeceği konular
11.Tez danışmanının belirleyeceği konular
12.Tez danışmanının belirleyeceği konular
13.Tez danışmanının belirleyeceği konular
14.Tez danışmanının belirleyeceği konular
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rehberli Problem Çözümü1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Tasarımı/Yönetimi1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Seminer7510750
Toplam750