Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplini sağlamak ve tez konuları ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zeliha KOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. Tezle konusu ile ilgili problem ve amacını tanımlar
  2. 2. Tezin kavramsal çerçevesini tartışır
  3. 3. Tez konusu ile ilgili araştırma soru ve hipotezlerini tanımlar
  4. 4. Tezin araştırma tasarımını tartışır
  5. 5. Araştırma soru ve hipotezlerini tartışır
  6. 6. Tez konusu ile ilgili veri toplama araçlarını tanımlar
  7. 7. Tezi ile ilgili veri toplama yöntemini tartışır
  8. 8. Araştırma süreci ile ilgili etik sorunlarını açıklar ve tartışır
  9. 9. Verilerin analizini tartışır
  10. 10. Araştırma konusu ile ilgili önerilerini ve sonuçların uygulanabilirliğini tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Sümbüloğlu, K.: Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik. Maris Yayinlari, Ankara,1998.
2)Karasar, N.:Bilimsel Araştırma Yöntemi. 2. Baskı, Ankara, 1984.
3)Aksakoğlu, G.: Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. DEU Rektörlük Matbaası,İzmir,2001.
4)Aksayan S, Bahar Z, Bayık A, Emiroğlu N.O ve ark.: Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, Editor:İnci Erefe, Odak Ofset, İstanbul, 2002.


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Araştırma problemi ve amacı 2. Kaynak tarama 3. Kavramsal çerçeve 4. Araştırma soruları ve hipotezler 5. Araştırma tasarımı 6. Değişkenler ve örneklem 7. Veri toplama araçları ve yöntemleri 8. Verilerin çözümlenmesi, tartışma ve öneriler 9. Araştırmanın kuramsal boyutu 10. Araştırmanın metodolojik boyutu 11. Araştırmanın etik boyutu 12. Araştırma sonuçlarını yorumlama 13. Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliği 14. Araştırma sunumu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.1. Araştırma problemi ve amacı Yok Yok
2.2. Kaynak tarama Yok Yok
3.3. Kavramsal çerçeve Yok Yok
4.4. Araştırma soruları ve hipotezler Yok Yok
5.5. Araştırma tasarımı Yok Yok
6.6. Değişkenler ve örneklem Yok Yok
7.7. Veri toplama araçları ve yöntemleri Yok Yok
8.8. Verilerin çözümlenmesi, tartışma ve öneriler Yok Yok
9.9. Araştırmanın kuramsal boyutu Yok Yok
10.10. Araştırmanın metodolojik boyutu Yok Yok
11.11. Araştırmanın etik boyutu Yok Yok
12.12. Araştırma sonuçlarını yorumlama Yok Yok
13.13. Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliği Yok Yok
14.14. Araştırma sunumu Yok Yok
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0