Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301036122011 Türk Dili Tarihi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türk dilinin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği devreleri, eserleri ve dil özelliklerini kavratmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serkan ŞEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, Türk dilinin dünya dillerindeki arasındaki yerini bilir.
  2. Türk dilini dönemlerine göre tasnif eder.
  3. Türk dilinin dönemleri ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
  4. Dönemlerin metinlerini okuyup anlar.
  5. Dönemlerin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dili Tarihi
Akar, Ali, Türk Dili Tarihi
Özkan, Mustafa, Tarih İçinde Türk Dilinin Yeri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türk dilinin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği devreler, yazılmış önemli eserler, dönemlerin dil özellikleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türklerin tarihi ve dilleri arasındaki ilişki
2.Türk dili tarihi kaynaklarının tanıtımı
3.Altay dil birliği kuramı
4.En Eski Türkçe dönemi
5.İlk Türkçe dönemi
6.Eski Türkçe ve Köktürkçe dönemi
7.Uygur Türkçesi dönemi
8.Karahanlı Türkçesi dönemi
9.Harezm-Kıpçak Türkçesi dönemi
10.Ara sınav
11.Eski Oğuz Türkçesi dönemi
12.Çağatay Türkçesi dönemi
13.Osmanlı Türkçesi dönemi
14.Çağdaş Türk lehçelerinin oluşumu ve incelenmesi, Eski Batı Türkçesi (Tuna Bulgarcası, Türk-Macar dil ilişkileri)
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Tartışma13030
Soru-Yanıt15575
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Toplam149