Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
  2. Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
  3. Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
  4. Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
  5. Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğrenci tarafından belirlenen kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
2.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
3.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
4.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
5.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
6.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
7.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
8.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
9.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
10.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
11.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
12.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
13.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
14.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
15.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
16.Tez danışmanının belirleyeceği konular Yüz yüze Yok
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0