Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci klasik dönem sosyoloji kuram ve kuramcılarının görüşlerini eleştirel bir çerçevede değerlendirecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yasemin Yüce
Öğrenme Çıktıları
  1. Modern toplumun ortaya çıkmasına neden olan büyük dönüşümler kavranacaktır.
  2. Sosyolojinin kurucu figürleri ve temel kavramları anlaşılacaktır.
  3. Öğrenilen teoriler arasında karşılaştırma yapma yeteneği kazanılacaktır.
  4. Sosyolojinin kurucu figürlerinin metodolojileri öğrenilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aron, Raymond. (1986). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayını.• Bottomore, Tom ve Robert Nisbet. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, İstanbul: Verso Yayınları.• Comte, Auguste. (1967). ‘Pozitif Felsefe Dersleri’, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi,19-20: 213-258.• Durkheim, Emile. (2006). Toplumsal İşbölümü, İstanbul: Cem Yayınları.• Durkheim, Emile. (1995). Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, İstanbul: Engin Yayınları. • Hughes, H. Stuart. (1985). Toplum ve Bilinç (Avrupa’da Toplumsal Düşüncenin Şekillenişi, 1890-1930), İstanbul: Metis Yayınları. • Marx, Karl. (1975). 1844 Felsefe Yazıları, İstanbul: Payel Yayınları. • Marx, Karl ve Friedrich Engels. (1976). Alman İdeolojisi (Feuerbach), İstanbul: Sol Yayınları.• Özlem, Doğan. (1990). Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, İstanbul: Ara Yayınları. • Weber, Max. (1997). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Ankara: Ayraç Yayınları. • Weber, Max. (1986). Sosyoloji Yazıları, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.• Werner, Jung. (2001). Georg Simmel Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi, İstanbul: Anahtar Kitaplar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Aydınlanma Çağı Devrimler Çağı Modernizim ve Klasik Sosyolojinin Doğuşu Modernizim ve Klasik Sosyolojinin Doğuşu Auguste Comte ve Sosyolojisi Karl Marx ve Sosyolojisi Emile Durkheim ve Sosyolojisi Max Weber ve Sosyolojisi Georg Simmel ve Sosyolojisi Amerikan Sosyolojisi ve Mikro Eğilimler Klasik Dönem Sosyoloji ve TürkiyeKlasik Dönem Sosyoloji ve Türkiye
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, beklentiler ve dönem boyu okuma listesi ve dersin planının yapılması
2.Aydınlanma Çağı
3.Endüstri Devrimi
4.Fransız devrimi
5.Klasik sosyolojinin doğuşu
6.Auguste Comte
7.Karl Marx
8.Emile Durkheim
9.Max Weber
10.Georg Simmel
11.Türkiye'de Klasik sosyolojinin doğuşu ve figürleri
12.Türkiye'de Klasik sosyolojinin doğuşu ve figürleri
13.Türkiye'de Klasik sosyolojinin doğuşu ve figürleri
14.Sonuç ve genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Makale Yazma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Makale Yazma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım13339
Tartışma5525
Takım/Grup Çalışması3515
Makale Yazma21020
Makale Kritik Etme13113
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam186