Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2303026012011 İslam Tarihine Giriş 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İslam tarihinin tanımı, tarihçesi, metodu, içeriği, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, problemleri, dönemlendirilmesi, kaynakları ve alanla ilgili çağdaş araştırmalar gibi konuların kavranması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kenan AYAR
Öğrenme Çıktıları
  1. İslam tarihini tanımlayıp içeriğini açıklayabilir.
  2. İslam tarihçiliğinin doğuşunu ve gelişimini sebep ve sonuçlarıyla özetleyebilir.
  3. İslam tarihi alanında yazılan eserleri metot yönünden değerlendirebilir.
  4. İslam tarihinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini açıklayabilir.
  5. İslam tarihinin problemlerini tartışıp çözümler önerebilir.
  6. Alana ilişkin dönemlendirmeleri tartışabilir.
  7. İslam tarihinin kaynaklarını temel özellikleriyle açıklayabilir.
  8. İslam tarihiyle ilgili modern çalışmaları değerlendirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaşif, S. İsmail, 1997, İslam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metotları, İzmir.Hizmetli, S., 1991, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara. Horovitz, J., 2002, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara. Şeşen, R., 1998, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul.Günaltay, Ş., 1981, İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbulSıddıkî, M., 1982, Kur’an’da Tarihi Kavramı, İstanbul.Lacoste, Y., 2002, Tarih Bilimini Doğuşu ve İbn Haldun, İstanbul. Nordan, M., 2001, Tarih Felsefesi, İstanbul. Kütükoğlu, M., 2011, Tarih Araştırmalarında Usûl, Ankara. Leon E., 1989, Tarih Tenkidinin Usûlleri, Ankara. Demircan, Adnan, Tarih ve Tarihçi, İstanbul 2016.Togan, Zeki V., 1981, Tarihte Usûl, İstanbul. Humphreys, R. Setephen, 2004, İslam Tarih Metedolojisi-Bir Sosyal Tarih Uygulaması, İstanbul.Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinin çeşitli maddeleri.Erşahin, Seyfeddin, 2017, İslam Tarihini Anlama Klavuzu, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İslam tarihinin tanımı, tarihçesi, metodu, içeriği, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, problemleri, dönemlendirilmesi, kaynakları ve alanla ilgili çağdaş araştırmalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İslam tarihinin tanımı, tarihçesi ve içeriği
2.İslam tarihinin metodu ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi
3.İslam tarihçiliğinin doğuşu ve gelişimi
4.İslam tarihinin kaynakları ve yazın türleri
5.Siyer-meğâzî, delâilü'n-nübüvve ve şemâil kitapları
6.Genel tarih kitapları
7.Tabakât, terâcim, neseb ve vefeyât kitapları
8.Şehir-bölge tarihi kitapları ve lügatler
9.Fütühât, harac ve emvâl kitapları
10.Edebiyat kitapları
11.Coğrafya kitapları
12.İslam tarihi alanında yazılmış Türkçe araştırmalar
13.İslam tarihi alanında yazılmış yabancı dillerde araştırmalar
14.İslam tarihinin kaynak ve yöntemle ilgili problemleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Seminer160
Makale Kritik Etme440
Toplam220
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı11010
Seminer22040
Makale Kritik Etme4832
Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma10330
Toplam150