Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046012012 Makroekonomik Analiz I 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Lisansüstü iktisat eğitimi alan öğrencinin makroekonomik analiz araçlarını bilmesi, kullanabilmesi ve makroekonomik yapıyı, bu yapıdaki değişmeleri, makroekonomik yapıdaki değişmelerin nedenlerini öğretilen analiz araçlarını kullanarak değerlendirebilmesinin sağlanmasıdır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Romer, David (2010), Advanced Macroeconomics, 4th Ed., McGraw-Hill.
• Blanchard, Oliver (2010), Macroeconomics, 5th. Ed., Pearson.
• Farmer, Roger E.A (1998), Macroeconomics, South-Western Pub.
• Yıldırım, Kemal, Doğan Karaman ve Murat Taşdemir (2012), Makro Ekonomi, 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
• Felderer, Bernhard ve Stefan Homburg (2010), Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat, (Çev.: Osman Aydoğuş ve N. Oğuzhan Altay), Efil Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Klasik model, Keynesyen toplam harcama modeli, IS-LM modeli (para faiz ve milli gelir modeli); IS-LM-BP Modeli (mal ticareti, sermaye hareketliliği, sabit ve esnek kur sisteminde talep yönlü politikalar); Toplam Talep-Toplam Arz (AD-AS) Modeli (fiyat değişmelerinin denge milli gelirine etkileri, dinamik toplam talep, kısa dönem toplam arz modelleri, yapışkan modeller, eksik bilgi modelleri); Konjonktür Teorileri (Keynesyen, Monetarist, Yeni Klasik, Yeni Keynesyen, Politik Konjonktür Modelleri)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma14342
Soru-Yanıt177
Bireysel Çalışma31030
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi000
Toplam187