Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046032012 Mikroekonomik Analiz 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin Mikroiktisat konusunda ileri kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını ve analitik olarak mikroiktisat problemleri oluşturup çözebilmelerini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. H. Alper Güzel
Öğrenme Çıktıları
  1. Arz ve Talep yardımıyla Piyasa dengesinin oluşumunu inceleyebilir.
  2. Arz ve Talep esnekliklerinin etkilerini inceleyebilir.
  3. Tam rekabet koşullarında firma ve endüstri dengesini analiz edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Microeconomics with Calculus Binger & Hoffman2. Microeconomics with Calculus Petroff4. Bulmuş, İsmail (2008), Çözümlü Mikroiktisat Problemleri, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikroekonomide Temel Kavramlar
2.Arz ve Talep
3.Arz ve Talep Uygulamaları
4.Tüketici Tercihleri, Tüketici Tercihleri: Uygulama
5.Firmalar ve Üretim
6.Maliyetler
7.Rekabetçi Firma ve Piyasalar, Rekabetçi Piyasa Uygulamaları,
8.Tekel, Fiyatlama ve Reklam
9.Oligopol, Tekelci Rekabet
10.Oyun Teorisi
11.Faktör Piyasaları
12.Faiz Oranları, Yatırım ve Sermaye Piyasaları
13.Genel Denge ve Ekonomik Refah
14.Belirsizlik, Dışsallıklar, Serbest Mallar ve Kamusal Mallar, Asimetrik Bilgi, Sözleşmeler ve Ahlaki Çöküşler.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Toplam187