Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KYL607 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ders, bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri irdelemekte ve genel olarak bir araştırmayı gerçekleştirmek için nasıl çalışılacağını, bu çalışmanın nasıl yazıya (ödeve/rapora/teze) dönüştürüleceğini göstermeyi amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Siyaset ve yönetim alanlarına ilişkin bir konuda araştırma planlar.
  2. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri değerlendirir.
  3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili teknikleri uygular.
  4. Alanıyla ilgili nicel ve nitel verileri toplayabilir.
  5. Alanıyla ilgili nicel ve nitel verileri analiz eder.
  6. Çalışmalarında bilimsel etiğe uygun hareket eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevinde öğrenci derste işlenen boyutları belli bir siyasal-yönetsel olgu üzerinde araştırmaya yönlendirilmektedir. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye bazı seçenekler sunulmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II, Yayın Odası, Çev: Sedef Özge, İstanbul, 2006.
Alaeddin Şenel, 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul 2013.
Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul 1997.
Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji, K Kitaplığı, İstanbul 2003.
Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi, İstanbul 2006.
Doğan Ergun, Yöntemi Geliştirmek: Türkiye’de Toplumsal Bilimlerde Yeniden Üretim Üzerine, İmge Kitabevi, Ankara 2014.
Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Vadi Yayınları, Ankara 1997.

Dönem başında verilen okuma listesi.
Ders notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim Tarihi ve Sosyal Bilimler; Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma; Bilgiye Erişim Kaynakları; Bilimsel Araştırma Aşamaları; Bilimsel Araştırma Türleri; Siyaset ve Yönetim Araştırmaları - Analiz Çalışmaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Tanıtımı
2.Bilim Tarihi ve Sosyal BilimlerAraştırma Nedir?(yöntem, teknik, yöntembilim, bilimsel düşünme yöntemi, bilimsel araştırma yöntemi)
3.Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma:Pozitivizm
4.Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma:Pozitivizm -Örnek İnceleme
5.Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma:Tarihsel Materyalizm
6.Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma:Tarihsel Materyalizm -Örnek İnceleme
7.Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma:Yorumsamacılık
8.Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma:Yorumsamacılık -Örnek İnceleme
9.Bilimsel Araştırma AşamalarıBilgi ve Belge KaynaklarıBilgi Kaynaklarına Erişim
10.Araştırmanın TasarlanmasıAraştırmanın Rapor ve Tez BölümleriBiçimsel Yapı; Gönderme ve Kaynakça Yöntemi
11.Araştırma TürleriNitel Araştırmalarda Veri ToplamaKatılmalı gözlem, Görüşme, Belgelerin gözlemi, Nesneler ve fiziksel düzenlemeler, Eleştirel DilbilimSöylem çözümlemesi
12.Niceliksel AraştırmaAnket, Deney, İçerik Çözümlemesi, Örneklem
13.ÖDEV SUNUŞLARI
14.ÖDEV SUNUŞLARI
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1325
Tartışma1325
Makale Kritik Etme1325
Okuma1325
Toplam1300
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma150
Makale Yazma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım13339
Beyin Fırtınası199
Makale Yazma12222
Makale Kritik Etme13339
Okuma13339
Ev Ödevi13339
Toplam187