Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarabilme, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Cevat ELMA, Yrd.Doç.Dr. İbrahim Gül, Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
  2. Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
  3. Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
  4. Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi
  5. Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez danışmanının belirleyeceği konular
2.Tez danışmanının belirleyeceği konular
3.Tez danışmanının belirleyeceği konular
4.Tez danışmanının belirleyeceği konular
5.Tez danışmanının belirleyeceği konular
6.Tez danışmanının belirleyeceği konular
7.Tez danışmanının belirleyeceği konular
8.Tez danışmanının belirleyeceği konular
9.Tez danışmanının belirleyeceği konular
10.Tez danışmanının belirleyeceği konular
11.Tez danışmanının belirleyeceği konular
12.Tez danışmanının belirleyeceği konular
13.Tez danışmanının belirleyeceği konular
14.Tez danışmanının belirleyeceği konular
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Bireysel Çalışma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Gözlem1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0