Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EBETZ Tez 927001 2 4 30
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department lecturers
Öğrenme Çıktıları
  1. Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
  2. Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
  3. Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
  4. Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
  5. Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
  6. Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
2.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
3.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
4.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
5.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
6.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
7.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
8.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
9.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
10.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
11.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
12.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
13.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
14.Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Proje Hazırlama1430420
Bireysel Çalışma1414196
Okuma1410140
Toplam756