Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EBESYL Seminer 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Seminerin amacı; öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda literature araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek, onlara literature araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilmek, literature ışığında edinilen bulguları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve tartışabilme olanağı sunmaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde DOAĞN
Öğrenme Çıktıları
  1. verilen bir konuda detaylı bir literature araştırması yapabilir
  2. ilgi alanında ya da farklı bir alanda önceden tanımlanmış bir problem çözüm üretebilmek adına literature araşartırması sonuçlarını derleyebilir, sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir
  3. literatür araştırması sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak detaylı bir rapor hazırlayabilir ve bulguları bir dinleyici topluluğ önünde güvenle sunabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Books and papers related to the subject being studied (Seminer konusu ile ilgili rapor ve makaleler)
Reference books containing information related to the subject being studied (Çalışılan konu ile ilgili referans bilgileri içeren kitap ve makaleler

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Seminer yüksek lisans programının zorunlu bir öğesi olup, literature araştırması, derlenen bilgilerden veri tabanı oluşturulması, derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, rapor yazımı ve power point ile sunumu gibi bağımsız bir araştırma için elzem olan iş paketlerini kapsar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak
2.Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak
3.Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale vya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
4.Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale vya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
5.Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale vya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
6.Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale vya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
7.Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale vya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
8.Yapılan gelişmelerin izlenmesi
9.İlgilenilen porblemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
10.İlgilenilen porblemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
11.İlgilenilen porblemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
12.Çalışılan onu hakkında rapor yazımı
13.Çalışılan onu hakkında rapor yazımı
14.Çalışılan onu hakkında rapor yazımı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama1550
Proje Sunma1550
Toplam1500
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0