Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MUF627. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Muhasebede istatistik bilginin çerçevesini çizerek bilginin nasıl elde edilebileceğine ve ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin tespitler yapmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Elif Bulut
Öğrenme Çıktıları
  1. Araştırma da literatür taramasının nasıl yapılabileceği ve bilim etiği gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır.
  2. Araştırma konusunu seçebilme yöntemlerini ve problem tanımını yapabilme konusunda yetenek sahibi olabilecekleridir.
  3. Veri toplama ve analiz konusunda bilgi edinip, çalışmalarını tek başlarına yürütebileceklerdir.
  4. Bilimsel olarak bir araştırma nasıl raporlandırılır, nelere dikkat edilmesi gerekir bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
01→ H.A. İslamoğlu, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, 2009
02→ Catherine Dawson, Introduction to Research Methods, howtobooks, 2009
03→ Erdinç Tutar, Cafer Gariper, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma konusunun seçimi, problemi tanımlama, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve raporlama ve yayın etiği.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel araştırma kavramlarıBilimsel yayın etiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kavramlar
2.Konu seçiminde dikkat edilecek hususlar
3.Literatür taraması nasıl yapılır
4.Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar
5.Bilimsel araştırmada veri toplama araçları
6.Araştırma önerisi hazırlama
7.Veriyi görsel özetleme yöntemleri
8.Veriyi sayısal özetleme yöntemleri
9.Nicel yöntemler
10.Nitel yöntemler
11.Ara Sınav
12.Bilimsel araştırmada rapor yazımı
13.Bilimsel çalışma hazırlama teknikleri, etik kurallar ve yayın etiği ihlalleri
14.Genel Değerlendirme
15.Yıl Sonu Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1420
Tartışma1420
Soru-Yanıt1420
Toplam880
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma1440
Toplam620
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Beyin Fırtınası14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14121
Toplam185