Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste doktora tez aşamasındaki öğrencilere, tez konusu ve tezi ilgilendiren diğer konularla ilgili olarak her türlü kuramsal ve uygulamalı bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile belirlenecektir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Çalışması ile ilgili literatür taraması gerçekleştirir
  2. Çalışma için gerekli materyalini toplar
  3. Materyali işler
  4. Çalışmaların kaydını tutar
  5. Elde edilen sonuçları yorumlayabilir ve tartışabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çalışmayla ilgili her türlü yazılı ve online kaynakların taranması, çalışmanın planlanması, çalışma materyalinin temini, bunun laboratuar ortamında mikroskobik, morfolojik, serolojik ve/ veya genomik olarak işlenmesi, tezle ilgili yapılan her türlü işlem ve çalışma bulgularının düzgün şekilde kayıt edilmesi ve elde edilen sonuçların yorumlanması, örnek ve kayıtların saklanması, bilimsel ölçütlere uygun şekilde tez veya makale olarak yazılması ve bilim dünyasına duyurulması konularını kapsayacaktır. Bunun yanında çalışma sırasında çıkabilecek her türlü sorunun çözümü sağlanacak ve alternatif yöntemler oluşturulacak ve öğrencinin planlandığı şekilde eğitimi ve tezini tamamlaması sağlanacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez projesi nedir? Hangi bölümlerden oluşur?
2.Tez projesi nasıl yazılır?
3.İnternet ve kütüphanede literatür taraması
4.Literatür hangi bölümlerden oluşur? Nasıl okunur?
5.Literatürdeki sonuçlar nasıl değerlendirilir?
6.Benzer literatürlere nasıl ulaşılır?
7.Makale yazım kuralları nelerdir?
8.Arasınav
9.Tez projelerine destek birimleri ve kriterleri nelerdir?
10.Tez projesi nasıl planlanır?
11.Araştırmalarda materyal ve metodun belirlenmesi
12.Araştırmalarda sonuçların elde edilmesi ve değerlendirilmesi
13.Araştırmaların yayımlanması, Dergilere göre makale yazılması ve şartları
14.Makale düzeltme kuralları, Çalışmanın kongrelerde sunumu
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Tartışma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Gözlem1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Soru-Yanıt1400
Toplam0