Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;-Güncel yaklaşımlar ışığında özellikle Yüksek Lisans Tez çalışması ile ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak için alanıyla ilgili literatür taramayı, anlamayı ve yorum yapmayı öğrenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Timur GÜLHAN, Prof. Dr. Oktay GENÇ, Doç.Dr. Alper ÇİFTCİ, Doç.Dr. Arzu FINDIK, Doç. Dr. Özlem BÜYÜKTANIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Yüksek lisans tez konusu ile ilgili güncel literatürleri edinmek
  2. Yüksek lisans tezinin planlanması ve projelendirilmesi
  3. Yüksek lisans tez çalışmasına hazırlık
  4. Konusu ile ilgili güncel literatürleri yorumlamak
  5. Güncel literatürlerle ilişkilendirilerek yüksek lisans tez çalışmasının yazılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Diğer derslerde verilen kaynaklara ilaveten temel olarak web kaynaklı literatürler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yüksek Lisans tez çalışması ile bağlantılı olarak uzmanlık alanıyla ilgili güncel kaynaklar (mikrobiyolojik, epidemiyolojik, immunolojik)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yüksek Lisans tez çalışmasına kaynak oluşturacak alt yapının oluşturulması
2.Güncel literatür tarama-I
3.Literatür verilerinin analizi-I
4.Güncel literatür tarama-II
5.Literatür verilerinin analizi-II
6.Analiz edilen literatür verilerinin spesifik alana yönelik kullanımı
7.Makale yazım kuralları
8.Yüksek Lisans tezine yönelik ön çalışmalar
9.Güncel literatürler ve tez çalışmasının ilişkilendirilmesi
10.Tez yazım kurallarının öğretilmesi
11.Örnek makale ve tezlerin incelenmesi
12.Doktora tez çalışmasına yönelik saha araştırmaları
13.Yüksek Lisans tezinin isimlendirilmesi
14.Aktarılan bilgilerin uygulamaya yönelik sonuçlarını görmek için öğrenciden geri dönüt alınması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Bireysel Çalışma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım000
Rehberli Problem Çözümü000
Soru-Yanıt000
Alan Gezisi000
Proje Hazırlama000
Makale Kritik Etme000
Bireysel Çalışma000
Ev Ödevi000
Toplam0