Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VHT601 Deontoloji (Genel) 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Deontoloji konusunda genel terminoloji ve temel literatür bilgisini kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şule SANAL, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu GÖLCÜ
Öğrenme Çıktıları
  1. Deontoloji alanının tarihi gelişimini tanımlar.
  2. Deontoloji alanının temel kavramlarını tanımlar.
  3. Veteriner hekimin hukuki, idari ve cezai sorumluluğun konularında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Akarsu, B. Ahlak Öğretileri. Remzi Kitabevi, 1982.2. Aristoteles. Nicomakhos’a Etik, Bilgesu Yayıncılık, 2007.3. Atabek E. M. Tıbbi Deontoloji Konuları. İstanbul: 1983.4. Bekman, M. Veteriner Hekimliğimizin Büyükleri. Marifet Basımevi, İstanbul, 1945.5. Erk, N. İslam Medeniyeti Çağında Veteriner Tababette Gelişmeler ve "Naseri". AÜ Vet. Fak. Yay: 109, Ankara 1959.6. Kant, I. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009.7. Menteş, A. Türk Veteriner Hekimliği Tarihinde Deontoloji, Ülkemizde ve Dünyada Bugünkü Durum, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Deontoloji dersine ilişkin temel kavramlar, tarihsel gelişim, modern felsefede başlıca temsilcileri ve deontoloji konusundaki temel literatür bilgidir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Deontolojiye giriş
2.Temel Kavramlar
3.Tarihsel gelişim
4.Modern felsefede başlıca temsilcileri
5.Deontoloji konusundaki temel literatür
6.Örnek metinler
7.Örnek metinler
8.Ara Sınav
9.Sağlık Bilimlerinde deontoloji konusunun yeri ve önemi
10.Mevzuat – deontoloji ilişkisi ve uygulama alanları
11.Uluslararası sözleşmeler - I
12.Uluslararası sözleşmeler - II
13.Örnek metin incelemeleri
14.Örnek metin incelemeleri
15.Örnek metin incelemeleri
16.İnternet kaynaklarının tanıtımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz515
Derse Katılım14342
Seminer111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14545
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Quiz için Bireysel Çalışma5525
Toplam150