Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBETZ Tez 927001 2 4 30
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel kaynakları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet KAYA, Prof. Dr. Metin ÇENESİZ, Doç. Dr. Şule SANAL
Öğrenme Çıktıları
  1. Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
  2. Çalışılacak tez konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi
  3. Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması
  4. Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tezin yürütülmesi ve hazırlanması aşamalarında kullanılabilecek, tez konusu ile ilgili tüm kaynaklar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders,• Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması,• Çalışılacak tez konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi,• Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması,• Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması,• Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması,• Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi,• Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması,• Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması konularını kapsar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
2.Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
3.Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
4.Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
5.Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
6.Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
7.Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
8.Veterinerlik Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
9.Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
10.Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
11.Arasınav
12.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
13.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
14.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Tartışma1410140
Takım/Grup Çalışması1410140
Alan Çalışması1410140
Proje Hazırlama15050
Bireysel Çalışma1410140
Okuma1410140
Toplam750