Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ali SEYLAN, Doç. Dr. Ali TOMAK, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR
Öğrenme Çıktıları
  1. Alanında ve tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabililir, geliştirebilir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır.
  2. Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır.
  3. Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
  4. Tez konusu ile ilgili verileri toplayabilir, değerlendirebilir, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilir.
  5. Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi kazanır.
  6. Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında tez konusunun seçilmesi, tez alanıyla ilgili temel literatürün incelenmesi ve tez konusunun yöntemine ilişkin temel araştırmaların yapılması konularında öğrencilere rehberlik edilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
2.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
3.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
4.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
5.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
6.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
7.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
8.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
9.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
10.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
11.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
12.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
13.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
14.Tez raporunun sunumu ve değerlendirilmesi yapılır. Araştırma, inceleme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav160
Ev Ödevi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14456
Toplam56