Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Alanında ve tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabililir, geliştirebilir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır.
  2. Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır.
  3. Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
  4. Tez konusu ile ilgili verileri toplayabilir, değerlendirebilir, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilir.
  5. Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi kazanır.
  6. Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez çalışmasının uygulama aşamaları hakkında bilgi verilir. Araştırma, inceleme
2.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
3.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
4.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
5.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
6.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
7.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
8.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
9.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
10.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
11.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
12.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
13.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir. Araştırma, inceleme
14.Tez raporunun sunumu ve değerlendirilmesi yapılır. Araştırma, inceleme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav160
Ev Ödevi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav000
Final Sınavı000
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama000
Rapor Sunma000
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma000
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma000
Okuma000
Toplam56