Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Alanında ve tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabililir, geliştirebilir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır.
  2. Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır.
  3. Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
  4. Tez konusu ile ilgili verileri toplayabilir, değerlendirebilir, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilir.
  5. Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi kazanır.
  6. Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez alanıyla ilgili konuların analizi yapılır.
2.Tez alanıyla ilgili konuların analizi yapılır
3.Sanatsal ve bilimsel yazı hazırlama ve sunma teknikleri incelenir.
4.Sanatsal ve bilimsel etik kuralları gözden geçirilir.
5.Tez danışmanı ile birlikte tez alanı belirlenir ve tez konusu seçilir.
6.Tez konusunun yöntemi ve materyallerle ilgili temel araştırmalar yapılır.
7.Tez konusunun yöntemi ve materyallerle ilgili temel araştırmalar yapılır.
8.Tez çalışmasının sanatsal ve bilimsel temelleri oluşturulur.
9.Tez çalışmasının sanatsal ve bilimsel temelleri oluşturulur.
10.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir.
11.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir.
12. Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir
13.Tez çalışmasının uygulama aşamaları izlenir.
14.Tez raporunun sunumu ve değerlendirilmesi yapılır.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0