Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY601 Resim Öğretim Yöntemleri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Resim Atelye Öğretim Yöntemleri dersi, resim sanatı pratikleri ve teknik süreçlerinin yerleşik ve dinamik unsurlarını sanatsal üslup ve kişilik bileşkesinde işlemek amacındadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Resim atelye öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Resim sanatının geleneksel ve çağdaş yönelimlerini değerlendirebilmek
  3. Sanatsal kişilik ve üslup yönelimlerinde orijinallik ve farklılık kriterlerini pekiştirmek
  4. Resim sanatına ait pratiklerde interdisipliner etkileşimleri değerlendirebilmek
  5. Temel belirleyenleri ile ilişkisinde kişisel konu-model projesi gerçekleştirebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.
• K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002.
• Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004.
• Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Lisans eğitiminde alınan temel tasarım ve resim atelye deneyimlerinin sonuçlarının gözlemlenmesi için metodolojik yaklaşımlar gerçekleştirmek; uzmanlık alanı ile sanatsal yeterlik kapsamları içinde kişisel üslup ve yönelimleri değerlendirmek; resim sanatının geleneksel ve çağdaş kuramları hakkında genel bilgileri işleyebilmek; resim sanatının interdisipliner etkileşimlerini tartışmak; sanatsal kişilik ve anlatım temellenmesi bağlamında konu-model projesi için altyapı çalışması ortaya koymak; ve sergi projesi gerçekleştirmek, Resim Atelye Öğretim Yöntemleri dersi içeriklerindendir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Lisans resim atelye öğretim yöntemlerinin gözden geçirilmesi
2.Resim sanatı kuramları hakkında bilgi
3.Geleneksel resim sanatı ve üslup türleri hakkında inceleme
4.Çağdaş resim sanatı ve anlayışları hakkında inceleme
5.Resim sanatı uzmanlık alanları ve sanatsal yeterlik kapsamları hakkında araştırmalar
6.Resim sanatının interdisipliner etkileşimleri
7.Resim sanatında kişiselleştirme ve sanatta kişilik olgusu
8.Resim sanatında konu merkezli deneyimler
9.Ara Sınav
10.Resim sanatında fiziksel model merkezli deneyimler
11.Konu-Model içerikli proje geliştirme
12.Konu-model içerikli proje uygulama
13.Konu-model içerikli proje değerlendirme
14.Kişisel rapor ve sergi portfolyo hazırlama
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8432
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10440
Toplam180