Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY603 Çizim ve Çözümleme 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Aktarma, çözümleme ve kurgulama temelli teknik süreçler için betimlemenin, imgelemin ya da tasarımın plastik elemanı olarak çizgi’nin özellikle objektif ve sübjektif analiz işlemlerinde kullanılma yeterliklerinin sağlanması, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Assist. Prof.Dr.Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Aktarma,çözümleme ve kurgulama’nın kavramsal olarak çözümleyebilmek
  2. Çözümleme süreçlerinin objektif ve sübjektif bileşenleri hakkında fikir sahibi olabilme
  3. Çizim ve çözümleme süreçlerinin interdisipliner niteliklerini kavrayabilme
  4. Çizim ve çözümleme çalışmalarında kişisel yönelim oluşturabilme
  5. Çözümlemenin tasarım veya kurgulama kapsamlı bir gereklilik olduğunu öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• BERKOL,Ali Nurettin,Artistik Anatomi, Güzel Sanatlar Akademisi Yayını,no:9,İst.,1940
• MARTIN,Vigue,İnsan Anatomisi Atlası, çev;Prof Dr. Mehmet YILDIRIM,Nobel Tıp Kitapevi,2006
• BAMMES,Gottfried,The Artist's Guide to Human Anatomy, Green Edition,2004
• Roy Prentice, teaching Anrt and Design, Continuum, London-New York 1995.
• Costance Milbrath-Cynthia Lightfoot, Art and Human Development, Psychology Press, New York-London 2010.Ruth Lorand, Aesthetic Order, Routledge, London-New York 2000.
• Nicholas Wade-Michael Swanston, Visual Perception, Routledge, New York 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çizim ve çözümleme dersi, aktarma’nın resimsel, geometrik, plastik veya tasarımsal temellendirmeleri; aktarma’dan çözümleme’ye geçişin kavramsal içeriklerinin incelenmesi; tasvir, imgelem veya tasarım süreçlerinde çizim’in pratik içeriklerinin irdelenmesi; objektif ve sübjektif analizlerde çizginin kullanılma durumlarının değerlendirilmesi; bir eylemsel sondaj çalışması olarak çizim ve çizimsel analizin öneminin kavranması; kurgusal çalışmalardan önce çözümsel çalışmaların gerekliliğinin ön plana çıkarılması; çizgisel çalışmalarsa geometrik karakter ve analiz; çizimlerde psikoanalitik boyut; kişiselleştirici yönelimlerde çözümsel çalışmalar; nesne analizleri; biçimlendirme süreç analizleri; doğal yapılaşma vemorfolojik dil analizleri; gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Lisans eğitimi sürecinde çizim derslerinin değerlendirilmesi
2.Çizgi, çizim, aktarma, çözümleme, kurgulama, tasarım, tasar, soyutlama gibi kavramların incelenmesi
3.Çizim ve aktarma çalışmaları
4.Çizim ve çözümlemeye giriş
5.Nesnel çizimler ve analiz çalışmaları
6.Doğal yapılaşma ilkeleri ve dil çözümlemeleri
7.Nesnel kurgu prensipleri ve tasarı dil çözümlemeleri
8.Çözümlemede bireysel yaklaşımlar ve içerikler
9.Ara Sınav
10.Metodolojik farklılıklarda çizim ve çözümleme
11.Çözümleme çalışmalarında yöntem ve dil geliştirebilme
12.Morfolojik bakış açılarında tasarım, kurgulama ve imgelemin süreç analizleri
13.Nesnel çözümleme çalışmaları gerçekleştirme
14.Öznel yöntem geliştirme ve çözümleme çalışmalarına yansıtabilme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Bireysel Çalışma12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8432
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10440
Toplam180