Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY609 Batı Resim Sanatı 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Geçmişten günümüze gerçekleşen kültürel dönüşümler paraleliğinde değişen sanatındönemin algı boyutları ve anlayış farklılıkları ile birlikte kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin Eker, Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, Assist. Prof. Dr. Engin Güney
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat ve estetik kuramlarını bilir.
  2. Batı sanat tarihini kültürel değişimler ile ilişkilendirir.
  3. Kültürel ve sanatsal dönüşümlerde etkili olan ve aynı çağda yaşamış bilim insanı düşünür ve sanatçılar arasında ki etkileşimi kavrar.
  4. Batı sanatı sanatçılarını tanır.
  5. Batı sanat eserlerini yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yoktemsil, tasarım ve uzlaşımın klasik, natüralistik, modern dönemlerle işlenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gombrich, E.H. (1986), Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul.Lynton, N. (1982), Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul.İpşiroğlu, N., M. (1991), Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, İstanbul.Tunalı, İ. (1989), Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi, İstanbul.Albayrak, M. (2012), Estetik’in Serüveni, Sanat Felsefesi, Ankara: Akçağ Yayınları. Antment, A. (2012), 20. Yüzyılın batı Sanatında Akımlar: Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla, İstanbul: Sel Yayıncılık. Bozkurt, N. (2013),Sanat ve Estetik Kuramlar, Ankara: Sentez Yayıncılık. Demirkol, V, (2008). Batı Sanatında Modernizm ve Postmodernizm, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanatın görsel tarihinin resim sanatı örneklerinin çağlara, dönemlere, akımlara ve anlayışlara göre taksonomik incelemesini gerçekleştirilmektedir. Dünya sanatında resim sanatının yerinin belirlenmektedir. Sanat tarihinin başyapıtlarını incelenmek, sanatta
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kültürel bir dinamik olarak sanat
2.14. 18. yy Batı da gerçekleşen kültürel değişim ve dönüşümler
3.14.-18. yy batı Resim sanatı
4.Gotik, Rönesans, Barok, Maniyerist sanatçılar ve eserlerinin analizi
5.Modern kültürel değişim ve dönüşümler
6.Modern kültür paraleleliğinde gerçekleşen değişimlerin sanattaki yansımaları
7.Modern resim akımları,sanatçıları ve eserleri
8.Modern resim akımları,sanatçıları ve eserleri
9.Ara Sınav
10.Modern resim akımları,sanatçıları ve eserleri
11.Post-modern kültürel değişim ve dönüşümler
12.Post-modern kültür paraleleliğinde gerçekleşen değişimlerin sanattaki yansımaları
13.Post-modern resim akımları,sanatçıları ve eserleri
14.Post-modern resim akımları,sanatçıları ve eserleri
15.Post-modern resim akımları,sanatçıları ve eserleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9436
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Toplam124