Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY605 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel ve sanatsal açıdan araştırma, inceleme, veri toplama, analiz yapma, anket düzenleme, tez, makale, bildiri vs. yazmak için gerekli donanım sağlama ile birlikte yayın ve araştırma etiği, intihal ve etik ihlaller konusunda bir entelektüel pozisyon alma ve çalışma disiplini oluşturmak, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst. Prof.Dr.Ceren PEKŞEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel ve sanatsal araştırmada metodolojinin önemini kavrayabilme
  2. Araştırma tekniklerini bir donanım olarak kullanabilme
  3. Bilimsel ve sanatsal bir araştırma sürecini gerçekleştirebilme
  4. Araştırma ve yayın etiği hakkında bilgi sahibi olabilme
  5. Bilimsel ve sanatsal araştırmada entelektüel davranış geliştirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Edt. Matthev Kieran-Dominic Mciverlopes, Knowing Art, Springer, New York 2006.
• Edt. Charles Harrison-Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford 1992.
• William Deasmond, Art, Origins, Otherness, State University of New York Press, Abany 2003.
• HOLINGSWORTH, M.; Dünya Sanat Tarihi, 2010
• SÖZEN, M. ve U.TANYELİ, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, 2011
• STRÖKER, E.; Bilim Kuramına Giriş, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, bilimsel ve sanatsal araştırma biçimleri; bilim, sanat ve felsefe bileşkelerinin analizi; entelektüel karakter analizi ve bir eleştirmen olarak sanatçı; bir araştırmacı ve yazar olarak sanatçı; bilimsel araştırma metodolojisi içerikleri; tez, makale, bildiri yazabilmenin teknik süreçleri; araştırma süreci planlamaları, süreç yönetimi ve sonuçlandırılması; literatür incelemeleri; veri toplama teknikleri ve değerlendirme çalışmaları; bilimsel ve sanatsal araştırma etiği; akademik çalışmalarda etik ihlaller ve müeyyideleri, gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim, bilgi, entelektüel karakter, araştırma, inceleme, değerlendirme, sanat, sanatçı, bilimsel araştırma ve etik kavramlarının çözümlemesi
2.Bilimsel araştırma teknikleri
3.Sanatsal araştırma teknikleri
4.Bilimsel ve sanatsal araştırmada homojen nitelikler
5.Bilimsel ve sanatsal araştırmada metodoloji
6.Bilimsel bildiri yazma teknikleri
7.Bilimsel makale yazma teknikleri
8.Konuşma-konferans metni hazırlama teknikleri
9.Ara Sınav
10.Tez yazım teknikleri
11.Bilimsel araştırma sürecini yönetebilme
12.Bilimsel ve sanatsal araştırmada etik
13.Bilimsel ve sanatsal araştırmada etik ihlaller
14.Bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayın etiği açısından uygulanan müeyyideler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Makale Yazma13339
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12224
Okuma13339
Toplam189