Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel ve sanatsal araştırmada metodolojinin önemini kavrayabilme
  2. Araştırma tekniklerini bir donanım olarak kullanabilme
  3. Bilimsel ve sanatsal bir araştırma sürecini gerçekleştirebilme
  4. Araştırma ve yayın etiği hakkında bilgi sahibi olabilme
  5. Bilimsel ve sanatsal araştırmada entelektüel davranış geliştirebilme
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim, bilgi, entelektüel karakter, araştırma, inceleme, değerlendirme, sanat, sanatçı, bilimsel araştırma ve etik kavramlarının çözümlemesi
2.Bilimsel araştırma teknikleri
3.Sanatsal araştırma teknikleri
4.Bilimsel ve sanatsal araştırmada homojen nitelikler
5.Bilimsel ve sanatsal araştırmada metodoloji
6.Bilimsel bildiri yazma teknikleri
7.Bilimsel makale yazma teknikleri
8.Konuşma-konferans metni hazırlama teknikleri
9.Ara Sınav
10.Tez yazım teknikleri
11.Bilimsel araştırma sürecini yönetebilme
12.Bilimsel ve sanatsal araştırmada etik
13.Bilimsel ve sanatsal araştırmada etik ihlaller
14.Bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayın etiği açısından uygulanan müeyyideler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Makale Yazma13339
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12224
Okuma13339
Toplam189