Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBETZ Tez 927001 2 4 30
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Seçilen tez konusunu hazırlamak ve sunmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Tez konusuna danışmanı ile birlikte karar verir
  2. Seçilen konu ile ilgili kaynakları araştırır ve düzenler,
  3. Verileri yönteme uygun olarak analiz eder
  4. Araştırma bulgularını düzenler, değerlendirir ve önerilerde bulur
  5. Tüm bilgi ve sonuçları rapor haline getirir ve sunar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Belirlenen tez konusu ile ilgili tüm yurt içi ve yurt dışı yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tez konusunun belirlenmesi, seçilen konu ile ilgili tüm kaynakların incelenmesi, araştırmanın önerisinin hazırlanması, uygulama verilerinin analiz edilmesi, araştırmanın sonuçlanması, tüm araştırmanın sonuçlarının rapor haline getirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez konusunun seçilmesi
2.Tez konusunun seçilmesi
3.Tez konusunun seçilmesi
4.Tez konusunun seçilmesi
5.Tez konusunun seçilmesi
6.Seçilen konu ile ilgili tüm kaynakların incelenmesi
7.Seçilen konu ile ilgili tüm kaynakların incelenmesi
8.Seçilen konu ile ilgili tüm kaynakların incelenmesi
9.Seçilen konu ile ilgili tüm kaynakların incelenmesi
10.Seçilen konu ile ilgili tüm kaynakların incelenmesi
11.Seçilen konu ile ilgili tüm kaynakların incelenmesi
12.Rapor hazırlanması ve sunulması
13.Rapor hazırlanması ve sunulması
14.Rapor hazırlanması ve sunulması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Alan Çalışması1440
Seminer120
Ev Ödevi340
Toplam700
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor140
Rapor Sunma160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14456
Alan Çalışması1415210
Rapor Hazırlama450200
Rapor Sunma144
Seminer15050
Bireysel Çalışma1415210
Ev Ödevi21020
Toplam750