Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste tezini hazırlayan doktora öğrencisine, danışmanı tarafından çalıştığı bilimsel alanda tecrübelerinin aktarılması, bilgi ve görgüsünün artırılması, bilimsel etik ve çalışma disiplinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenir.
  2. Tezini hazırlama aşamasında bilimsel etik kuralları öğrenir.
  3. Tezini hazırlarken oluşabilecek sorunlara çözüm bulmayı öğrenir.
  4. Tez konusunda elde ettiği bilimsel birikimi bilimsel alanda sunmayı öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnternet ve kütüphaneden sağlanacak bilimsel kitap ve makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Danışmanı tarafından ilgili bilim alanında belirlenen konular.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tez danışmanının belirlediği konu
2.Tez danışmanının belirlediği konu
3.Tez danışmanının belirlediği konu
4.Tez danışmanının belirlediği konu
5.Tez danışmanının belirlediği konu
6.Tez danışmanının belirlediği konu
7.Tez danışmanının belirlediği konu
8.Tez danışmanının belirlediği konu
9.Tez danışmanının belirlediği konu
10.Tez danışmanının belirlediği konu
11.Tez danışmanının belirlediği konu
12.Tez danışmanının belirlediği konu
13.Tez danışmanının belirlediği konu
14.Tez danışmanının belirlediği konu
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0