Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT702 Toksikolojide Temel Kavram ve İlkeler 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste toksikoloji ve toksik maddelerle ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır. In this course, teachings of fundamental concepts of toxicology and toxic compounds are aimed.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Assoc.Prof.Dr. Oguzhan YAVUZ, Assoc.Prof.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Assoc.Prof.Dr. Dilek GÜVENÇ, Assist.Prof.Dr. Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Zehirlenme tipleri ve zehirli maddeler arasındaki etkileşimleri öğrenir.
  2. Doz-yoğunluk-etki ilişkisini kavrar.
  3. Zehirlliliği etkileyen faktörleri bilir.
  4. Toksikokinetik ve zehirli maddelerin etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Zehirlenme ve toksikolojik analizler hakkında bilgi sahibi olur.
  6. Zehirlenmelerin nedenlerini ve tanısını öğrenir.
  7. Zehirlenmelerin tedavisini ve tedavide kullanılan önemli antidotları öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji-Kaya ve ark., 2014
-Klinik Toksikoloji-Şanlı, 1999
-Toxicology The Basic Science of Poisons-Casarett and Doull, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Toksikolojinin tanımı ve alt bilim dalları, zehirlenme tipleri, zehirler arasındaki etkileşimler, doz-yoğunluk-etki ilişkisi, zehirliliği etkileyen faktörler, toksikokinetik, zehirlerin etki şekilleri, zehirlenme ve zehirlilik denemeleri, zehirlenmelerin sebepleri, tanısı ve tedavisi, tedavide kullanılan başlıca antidotlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Toksikolojinin tanımı ve alt bilim dalları
2.Zehirlenme tipleri
3.Zehirler arasındaki etkileşimler
4.Doz-yoğunluk-etki ilişkisi
5.Zehirliliği etkileyen faktörler
6.Toksikokinetik (I)
7.Toksikokinetik (II)
8.VİZE SINAVI
9.Zehirlerin etki şekilleri
10.Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri
11.Zehirlenmelerin sebepleri
12.Zehirlenmelerin tanısı
13.Zehirlenmelerin tedavisi
14.Zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan başlıca antidotlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam147