Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM705 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II  927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste öğrenci hemşireler tarafından kullanılan teorileri değerlendirmeyi ve analiz etmeyi öğrenir. Dersin sonunda öğrenci, teorilerin hemşirelik eğitimi, araştırması, uygulaması ve yönetiminde uygulama konusunda beceri kazanır. Kendi hemşirelik felsefesini analiz ve sentez eder.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Hemşireliğin profesyonelleşme ve bilimselleşme sürecine katkıda bulunmak üzere planlama yapabilmesi
  2. Hemşirelikte profesyonelleşme çabalarının sürdürülmesinde doktora öğrencilerinin kendi sorumluluklarını üstlenebilmesi
  3. Öğrencinin bir hemşirelik modeli/kuramına göre saha/klinik uygulama deneyimlemesi hedeflenmektedir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Alligood MR, Tomey AM. (2006). Nursing Theory Utilization & Application. Philadelphia: Mosby, 43
2. Boykin, A., & Schoenhofer, S. (2001). Nursing as caring: A model for transforming practice. New York: Jones & Bartlett.
3. Boykin A, Schoenhofer SO, Smith N, St. Jean J, Aleman D. Transforming Practice Using a Caring-based Nursing Model. Nurs Admin Q 2003; 27( 3): 223–230.
4. Fawcett J., (2005).Contemporary Nursing Knowledge. Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. Second Edition. Philadelphia: Davis Company.
5. Mercer RT (2004) Becoming a mother versus maternal role attainment. Journal of Nursing Schoolarship, 36(3): 226232.
6. Mitchell GJ, Cody WK(2006) Nursing knowledge and human science: Ontological and epistemological considerations. Chapter in Philosophical and Theoretical Perspectives for Advanced Nursing Practice, Edited by William K. Cody, 4th Edition. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
7. Pearson, A., Vaughan, B., FitzGerald, M., (2005) Humanistik Nursing Theory for Nursing, Nursing Models for Practice, (Third Edition). Chine, Elsevier
8. Rogers S (2007) The History and Social Context Of Nursing. Chapter in Professional Nursing: Concepts and Challenges. Edited by: Kay Kittell Chitty and Beth Perry Black, Fifth Edition. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier.pp. 29-61
9. Tomey AM, Alligood MR. (2006). Nursing theorists and their work, Mosby, Philadelphia
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
Dersin İçeriği
Hemşirelik, Genel Sistem, Adaptasyon, İnsan gereksinimleri, Etkileşim süreci, Hümanizm, gelişimsel teorilere temellenen hemşirelik teorileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hemşirenin spesifik eylem, süreç ve kavramlarına odaklanan teoriler Nola Pender'in Sağlığın Korunması Modeli
2.Hemşirenin spesifik eylem, süreç ve kavramlarına odaklanan teoriler Ida Jean Orlando-Pelletier'in Hemşirelik Süreci Teorisi
3.Hemşirenin spesifik eylem, süreç ve kavramlarına odaklanan teoriler Ida Jean Orlando-Pelletier'in Hemşirelik Süreci Teorisi
4.Hemşirenin spesifik eylem, süreç ve kavramlarına odaklanan teoriler Katharine Kolcaba'nın Rahatlık(Konfor) Teorisi
5.Genel Sistem teorilerine temellenen hemşirelik teorileri“Neuman’ın Sistemler Modeli”
6.Genel Sistem teorilerine temellenen hemşirelik teorileri“Johnsun’ın Davranışsal Sistemler Modeli”
7.Adaptasyon teorilerine temellenen hemşirelik teorileri“Roy’un uyum modeli”
8.Adaptasyon teorilerine temellenen hemşirelik teorileri “Johnson's Davranış Sistem Teorisi”
9.İnsan gereksinimlerine odaklanan hemşirelik teorileri “Roper, Logan ve Tıerney’in Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli
10.Etkileşim sürecine odaklanan hemşirelik teorileri “Peplau’nun Hasta – Hemşire İlişkisi Modeli”
11.İnsanın gelişim sürecine temellenen hemşirelik teorileri“Orem’in özbakım yetersizliği modeli”
12.Hümanistik hemşirelik teorileri “Watson’ın İnsan Bakım Kuramı”
13.Hümanistik hemşirelik teorileri “Parse’ın İnsan Olma Teorisi”
14.Hümanistik hemşirelik teorileri “Newman’ın Artan bir Farkındalık Olarak Sağlık Teorisi”
15.Dersin Değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav125
Derse Katılım125
Uygulama/Pratik125
Seminer125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Seminer00
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı12525
Derse Katılım12525
Uygulama/Pratik12525
Tartışma12525
Seminer12525
Toplam150