Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 3 6 0
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci; -Güncel yaklaşımlar ışığında özellikle Doktora Tez çalışması ile ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak için alanıyla ilgili literatür taramayı, anlamayı ve yorum yapmayı öğrenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA, Prof. Dr. Timur GÜLHAN, Prof. Dr. Oktay GENÇ, Doç. Dr. Alper ÇİFTCİ, Doç. Dr. Arzu FINDIK, Doç. Dr. Özlem BÜYÜKTANIR
Öğrenme Çıktıları
  1. Doktora tez konusu ile ilgili güncel literatürleri edinme
  2. Doktora tezinin planlanması ve projelendirilmesi
  3. Doktora tez çalışmasına hazırlık
  4. Spesifik alanıyla ilgili güncel literatürleri yorumlama
  5. Güncel literatürlerle bağlantılı olarak Doktora Tez çalışmasına başlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Spesifik alana yönelik güncel veri tabanları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Doktora tez çalışması ile bağlantılı olarak uzmanlık alanıyla ilgili güncel kaynaklar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Doktora tez çalışmasına kaynak oluşturacak alt yapının oluşturulması
2.Güncel literatür tarama-I
3.Literatür verilerinin analizi-I
4.Güncel literatür tarama-II
5.Literatür verilerinin analizi-II
6.Analiz edilen literatür verilerinin spesifik alana yönelik kullanımı
7.Makale yazım kuralları
8.Doktora tez çalışmasına yönelik ön çalışmalar
9.Güncel literatürler ve tez çalışmasının ilişkilendirilmesi
10.Tez yazım kurallarının öğretilmesi
11.Örnek makale ve tezlerin incelenmesi
12.Doktora tez çalışmasına yönelik saha araştırmaları
13.Doktora tez çalışmasının isimlendirilmesi
14.Aktarılan bilgilerin uygulamaya yönelik sonuçlarını görmek için öğrenciden geri dönüt alınması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Bireysel Çalışma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım000
Rehberli Problem Çözümü000
Tartışma000
Soru-Yanıt000
Beyin Fırtınası000
Bireysel Çalışma000
Toplam0