Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TLT218 İletişim 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Hem iş yaşamında hem de günlük yaşamda öğrencilerin etkili iletişimde bulunabilmelerini sağlamak ve beden dilini doğru kullandırmak amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Asuman KÜÇÜKÖNER
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.
  2. İletişimi etkin bir şekilde kullanır.
  3. Sözsüz iletişim yöntemlerini kullanır.
  4. Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik ilkelerin önemini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. james Judi, Beden Dili Olumlu İmaj Oluşturma, Alfa yayınları.
2. Demiray Uğur (2012), Etkili İletişim, Pegem Akademi yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İletişim, etkili iletişim, iletişim önemi, kişilerarası iletişim, sözsüz iletişim, beden dili, empati konularını içermektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. İletişim ile İlgili Temel Kavramlar
2.İletişim Sürecinin Özellikleri
3.İletişim Türleri
4.İletişimde Engeller
5.İletişim ve Çatışma
6.Sözlü İletişim - Konuşma ve Dinleme
7.Sözsüz İletişim
8.Ara Sınav
9.İkna Edici İletişim Teknikleri
10. İkna Edici İletişim Taktikleri
11.Kültürel Farklılıklar ve İletişim
12.Empati İletişimi
13.Empati İletişimi
14.Beden Dili
15. Beden Dili
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
Toplam75