Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TLT212 Hematoloji 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
KANIN YAPISI, KANIN HÜCRESEL ELEMANLARI HEMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA VE KAN BANKASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN KAVRANMASI
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Canan Albayrak
Öğrenme Çıktıları
  1. Hematolojide laboratuvar çalışmaları hakkında genel kavramları açıklayabilir.
  2. Hematolojinin temel kavramlarının, normal ve patolojik süreçlerini tanımlayabilir.
  3. Hematolojik analizleri yapabilir
  4. Laboratuvarda iş organizasyonu yapabilir.
  5. Analiz öncesi hazırlıkları ve analiz sonrası işlemleri uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÇOCUK HASTALARDA TANI TESTLERİ 2011, nobel kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.KANIN YAPISI, HÜCRESEL ELEMANLARI
2.ERİTROSİT İNDEKSLERİ
3.KOAGÜLASYON ŞEMASI
4.KAN BANKACILIĞI, KANIN İŞLENMESİ SAKLANMASI KAN GRUBU TAYİNİ
5.SERUM NUMUNESİ, PLAZMA NUMUNESİ, TAM KAN NUMUNESİ HAZIRLAMA
6.HEMATOKRİT TAYİNİ
7.PERİFERİK YAYMA HAZIRLAMA
8.ERİTROSİT, LÖKOSİT, TROMBOSİT SAYIMI
9.VİZE HAFTASI
10.AKIM SİTOMETRESİNDE ANALİZ
11.HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
12.KAN ÖRNEKLERİNİN BİRİMLER ARASI TRANSFERİ
13.ARTERYEL KAN ALMA
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam70