Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞG111 İş Güvenliği 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; iş kazası, yangın, ilk yardım, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği hukuku ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Esma GÖKMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yeterli bilgi donanımına sahip olur.
  2. İş güvenliği açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının tanım ve kapsamını öğrenir.
  3. İş ortamında ve çevrede güvenliği tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemleri alır.
  4. İş yerinde meydana gelen kaza ve yaralanmalara karşı gerekli tedbirleri alır.
  5. Yangına karşı gerekli önlemleri alarak, çıkabilecek yangına göre kurtarma tekniklerini uygulayabilir.
  6. Çalışma ortamında meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini alabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hüseyin ALTINEL, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayıncılık, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İş güvenliğinin kapsamı, amacı, kazaların ve meslek hastalıklarının sebep olduğu kayıplar, kazaların ve meslek hastalıklarının ekonomiye etkileri, iş yerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, bina ısı, yalıtım, elektrik ve su tesisatı ile ilgili güvenlik önlemleri, yangına karşı alınacak tedbirler, yangın ve türleri, korunma yöntemleri, yangında ilk kurtarılacak olan malzeme ve eşyalar, yangın söndürmede kullanılan yöntemler ve kimyasallar, Kaza ve yaralanmanın tanımı, iş kazalarının oluş nedenleri, kazaların ülke ekonomisine etkileri, iş kazalarının görünen zararları, iş kazalarının görünmeyen zararları, kazalara karşı alınabilecek tedbirler, iş kazaların azaltılmasında eğitimin önemi, meslek hastalıkları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
2.İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
3.Baskı öncesi,baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
4.Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
5.Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
6.Yangın ve türleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
7.Yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
8.İşletme üretim departmanlarınde ve depolarda yangına karşı alınacak önlemler Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
9.Meslek hastalıkları,Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
10.Ara Sınav
11.İş kazaları ve önlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
12.Temel ilk yardım Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
13.Kaza raporları Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
14.İş kazası uygulanan prosedürler Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi122
Toplam50