Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİP219 Meslek Etiği 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamak, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olmak ve alanıyla ilgili çalışma yapabilmesini sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak
  2. Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak
  3. Kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarını bilmek
  4. Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin mesleki eğitimine yönelik kariyer planlaması yapabilmesi, mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar
2.Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar
3.Çalışma hayatında birey, kariyere ilişkin temel kavramlar
4.Kariyer Yönetimi
5.Kariyer Yönetimi
6.Bireysel kariyer planlama ve geliştirme uygulamaları
7.Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri
8.Mülakat Teknikleri
9.Arasınav
10.Örnek Olay Çözümleri
11.Etkili Sunum Teknikleri
12.Meslek Eğitimi ile İlgili Güncel Konular
13.Sonuç Raporu Sunumu / Çalıştay
14.Sonuç Raporunun Değerlendirilmesi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7321
Okuma13226
Toplam51